Pandemin rasar ännu, även om det finns signaler på att återställningen nu kan skönjas i horisonten. Flera länder som under de senaste veckorna har haft mycket strikta regler, börjar nu kommunicera kring de steg man planerar att ta under kommande veckor för att lätta på bestämmelserna.

Beroende av land och bransch man verkar inom kan detta påverka verksamheten på olika sätt. Det styr hur snabbt återställningen kommer att gå och under vilka villkor som det sker. Men när den akuta krisen sakta övergår till en återuppbyggnadsfas står verksamheter inför flera stora utmaningar och avgörande beslut.

På kortare sikt kan det till exempel visa sig vara svårt att få igång sin leverantörskedja igen, och det kan finnas problem med likviditet med mera som håller utvecklingen tillbaka. På längre sikt finns andra utmaningar som kommer att påverka samhället och näringslivet under årtionden framöver.

Liksom andra kriser delas pandemin in i tre faser som vi i vår modell kallar 3R – Respond, Rebound och Reinvent.

Läs mer om hanteringen av coronakrisens tre faser.

Respond

I denna fas hjälper vi verksamheter hantera de omedelbara utmaningarna under den akuta fasen i krisen, såsom att se till att kontinuitet och säkerhet upprätthålls.

Rebound

När situationen börjar återgå efter den akuta fasen finns det många effekter av krisen som kommer att påverka möjligheterna att komma igång igen.

Reinvent

När krisen lagt sig kommer den att ha lämnat stora avtryck på samhälle och företag. Nya affärsmodeller, metoder och processer kommer att efterfrågas.