CGI Selected, de unga medarbetare som genomgår CGI:s talangprogram, placerar man inte bara på bänken utan vidare om uppdragen försvinner. När flera av dem blev utan uppdrag på grund av den pågående coronakrisen, kläcktes idén att utnyttja tiden till att bedriva samhällsnyttig verksamhet.

”Det ligger i linje med hela vårt DNA på CGI att göra samhällsnytta. Hela CGI Selected består av människor som drivs av empati och gemenskap – det är något vi också rekryterar på, så om vi får utrymme och förutsättningar för att göra nytta vill vi agera på det”, säger Jennie Pettersson, senior managementkonsult och ledare för CGI Selected-programmet för affärsområdet BU Göteborg och Central.

Nu är projektet CGI Selected Society Initiative i uppstartsfasen. Ambitionen är att så långt som möjligt utgå från den kompetens som finns inom CGI Selected i de CSR-projekt som genomförs. Det kan handla om att genomföra pro bono-projekt inom exempelvis personalplanering, hantering av flöden av sjukvårdsmaterial och andra logistikprojekt som CGI har stor erfarenhet av, men också om sådant som att vara vikarie på en förskola eller på andra ställen där det råder personalbrist.

”Vi är prestigelösa och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Vårt team består av oerhört ambitiösa personer som vill ha något stimulerande att göra”, säger Jennie.

Christian, en av våra traineer i CGI Selected programmet ger blod

Christian Olivefors som går första året på CGI:s talangprogram är den som håller i den dagliga planeringen av CSR-projektet. Just nu kartlägger han vilka behov som kan tänkas finnas inom kommuner, regioner och myndigheter, för att sedan matcha ihop behoven med den kompetens som finns inom CGI Selected. Nu har ett första urval gjorts och kontaktvägar identifierats.

Det första projektet genomfördes i lördags. Efter att det blev känt på nyheterna att det råder blodbrist på våra sjukhus, bestämde man sig för att lämna blod tillsammans. I skrivande stund är en konsult på väg ut för att stötta sjukhusen med logistikplanering kopplat till corona i ett pro bono-uppdrag. Det finns också planer på att förse vårdpersonal med mat från lokala restauranger.

”Även om drömmen är att kunna dra nytta av den kompetens som vi besitter inom vårt yrke, så kan även små saker göra stor skillnad när det är kris”, säger Christian.