Asiakaskokemuksen kehittäminen

Resource center

Elina Ruokari
Elina Ruokari

Mitä tapahtuu kaupan alalla? NRF 2024 hypetti generatiivista tekoälyä

2024-02-06 CGI osallistui vuotuisesti järjestettävään kaupan alan toimijoita yhdistävän National Retail Federationin (NRF) tapahtumaan New Yorkissa. Tapahtuma kokosi yhteen kymmeniätuhansia kaupan ja IT-alan ammattilaisia. Jo ennakko-oletuksena generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen nousi vahvaksi teemaksi, ja näinhän se oli. Positiivista hypessä on se, että...

Oona Vuorio, CGI
Oona Vuorio

Yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja osallistaminen: avaimet julkishallinnon menestykseen

2023-11-28 Suuret megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä luonnon kantokyvyn mureneminen, kasvattavat tarvetta kehittää vastuullisuutta. Sosiaalisen vastuullisuuden ja palvelumuotoilun käyttö voivat edistää yhteiskunnan tasa-arvoisuutta tuomalla empatiaa osaksi suunnitteluprosessia ja vastuullisuuden kokonaisvaltaista kehittämistä. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut äärimmäisen nopeasti liike-elämässä ja...

Asiantuntija
Mikko Väänänen

Mobiilisovellusten käytetyimmät teknologiat vuonna 2023

2023-03-19 Mobiilisovelluksen suunnittelun ensimmäinen askel on oikean teknologian valinta. Jos valinta on väärä, voivat hallinnointikustannukset nousta pilviin tai pahimmassa tapauksessa asiakaskokemus kärsiä niin paljon, että sovellus jää käyttämättä ja investointi menee hukkaan.

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta
CGI Suomen asiantuntijat

Data auttaa taustalla, kun asukaskokemusta kehitetään

2022-05-10 Kunnat ovat vielä kaukana yritysten tavasta hyödyntää asiakaspalautetta. Data kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön palveluiden ja asukaskokemuksen kehittämisessä. Yritykset tuntevat asiakkaansa, mutta tuntevatko kunnat? Kunnat haluavat tietää vetovoimansa tason ja kaupungit uutisoivat aktiivisesti tutkimusten tuloksista. Tutkimukset ja laajat kyselyt ovat tarpeen...

Maarit Lyytikäinen
Maarit Lyytikäinen

Kaupan ala panostaa uusiin palveluihin, ketteriin toimitusketjuihin ja ennakoivaan analytiikkaan

2022-04-29 Pandemia-aikana alkanut asioinnin voimakas siirtyminen digitaalisiin kanaviin on nostanut esille kaupan alan toimitusketjujen ketteryyteen liittyviä pullonkauloja.

Juha Salmi, CGI
Juha Salmi

Sote-ala hakee digistä ratkaisua asiakaskokemuksen parantamiseen

2022-03-16 Sosiaali- ja terveysala on murroksessa ja jatkaa uudistumistaan digitalisaation ja sote-uudistuksen viitoittamalla tiellä. Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen on toimialan suurin painopiste. Lisäksi sote-sektori panostaa data-analytiikkaan, joka mahdollistaa tarkemman ja turvallisemman hoidon.

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta
CGI Suomen asiantuntijat

Asiakkaiden odotukset kasvattavat vakuutusalan painetta digitalisoitua ja innovoida

2022-03-16 Digitaalinen transformaatio on monessa vakuutusyhtiössä hyvässä vauhdissa. Muutos nähdään ennen kaikkea tilaisuutena palvella asiakkaita entistä paremmin useissa eri kanavissa. Digitalisaatio ja sen mahdollistamat uudet tuotteet ovat vakuutustoimialan keihäänkärki, jonka avulla yritykset pyrkivät vastaamaan asiakaskunnan kasvaviin odotuksiin. Sen perässä seuraavat vakuutussektorille...

Kasvokuva Matleena Rintalasta
Matleena Rintala

Lapsi varhaiskasvatuksen keskiössä

2021-06-22 Käsittelimme kesäkuun webinaarissa varhaiskasvatuksen uusia mahdollisuuksia. Webinaarin pohjana käytimme asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja. Kartoitimme näkemyksiä muun muassa moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta eli vasusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen pitäisi olla keskiössä, mutta lapsen äänen kuuluviin saaminen ja sen näkyväksi tekeminen ei...

Anna-Maija Moilanen
Anna-Maija Moilanen

Tiedolla johtaminen tähtää asukaskokemuksen parantamiseen

2021-06-21 Tiedolla johtaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tietoon perustuvaa parempaa päätöksentekoa. Jotta tähän päästäisiin, kuntien pitäisi kerätä sähköisesti tietoa ja kehittää verkkopalveluita, kuten oikea Smart City. Olen tutkinut kuntien strategiajohtamista ja haastattelin pro gradu -tutkimukseeni kahtakymmentä kuntajohtajaa. Kysyin heiltä, mitä tietoon liittyviä tarpeita...