Asiakaskokemuksen kehittäminen

Tietopankki

IT- ja konsultointiyhtiö CGI ja varainhoitajapankki Aktia ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Kumppanuuden myötä CGI vastaa jatkossa Aktian keskeisistä pankkiliiketoiminnan IT-palveluista, kattaen noin 150 sovelluksen kehitys- ja ylläpitopalvelut. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Kuva Senni Moksusta
Senni Moksu

Data auttaa taustalla, kun asukaskokemusta kehitetään

10.05.2022 Kunnat ovat vielä kaukana yritysten tavasta hyödyntää asiakaspalautetta. Data kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön palveluiden ja asukaskokemuksen kehittämisessä. Yritykset tuntevat asiakkaansa, mutta tuntevatko kunnat? Kunnat haluavat tietää vetovoimansa tason ja kaupungit uutisoivat aktiivisesti tutkimusten tuloksista. Tutkimukset ja laajat kyselyt ovat tarpeen...

Maarit Lyytikäinen
Maarit Lyytikäinen

Kaupan ala panostaa uusiin palveluihin, ketteriin toimitusketjuihin ja ennakoivaan analytiikkaan

29.04.2022 Pandemia-aikana alkanut asioinnin voimakas siirtyminen digitaalisiin kanaviin on nostanut esille kaupan alan toimitusketjujen ketteryyteen liittyviä pullonkauloja.

Juha Salmi, CGI
Juha Salmi

Sote-ala hakee digistä ratkaisua asiakaskokemuksen parantamiseen

16.03.2022 Sosiaali- ja terveysala on murroksessa ja jatkaa uudistumistaan digitalisaation ja sote-uudistuksen viitoittamalla tiellä. Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen on toimialan suurin painopiste. Lisäksi sote-sektori panostaa data-analytiikkaan, joka mahdollistaa tarkemman ja turvallisemman hoidon.

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta
CGI Suomen asiantuntijat

Asiakkaiden odotukset kasvattavat vakuutusalan painetta digitalisoitua ja innovoida

16.03.2022 Digitaalinen transformaatio on monessa vakuutusyhtiössä hyvässä vauhdissa. Muutos nähdään ennen kaikkea tilaisuutena palvella asiakkaita entistä paremmin useissa eri kanavissa. Digitalisaatio ja sen mahdollistamat uudet tuotteet ovat vakuutustoimialan keihäänkärki, jonka avulla yritykset pyrkivät vastaamaan asiakaskunnan kasvaviin odotuksiin. Sen perässä seuraavat vakuutussektorille...

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin potilasasiakkaat pääsevät jatkossa valitsemaan mieleisensä ruoka-annoksen. Palmian uuden ruokapalvelun tavoitteena on tarjota maistuvampaa sairaalaruokaa. Positiivinen potilaskokemus muodostuu monesta eri tekijästä, joista yksi on sairaalassa tarjottava ruoka. Tätä näkemystä tukee palveluyhtiönä tunnetun Palmian syksyllä 2019 toteuttama tutkimus sairaalan ruokapalveluiden...

Kasvokuva Matleena Rintalasta
Matleena Rintala

Lapsi varhaiskasvatuksen keskiössä

22.06.2021 Käsittelimme kesäkuun webinaarissa varhaiskasvatuksen uusia mahdollisuuksia. Webinaarin pohjana käytimme asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja. Kartoitimme näkemyksiä muun muassa moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta eli vasusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen pitäisi olla keskiössä, mutta lapsen äänen kuuluviin saaminen ja sen näkyväksi tekeminen ei...