Asiakaskokemuksen kehittäminen

Resource center

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietojärjestelmien uudistushanke on tehostanut seurakuntien hallintoa ja tuonut uusia mahdollisuuksia kirkon jäsenten sähköiseen palvelemiseen. Kirjuri-jäsentietojärjestelmä on helpottanut ja nopeuttanut muun muassa virkatodistusten saamista.

Asiantuntija
Mikko Väänänen

Mobiilisovellusten käytetyimmät teknologiat vuonna 2023

19.03.2023 Mobiilisovelluksen suunnittelun ensimmäinen askel on oikean teknologian valinta. Jos valinta on väärä, voivat hallinnointikustannukset nousta pilviin tai pahimmassa tapauksessa asiakaskokemus kärsiä niin paljon, että sovellus jää käyttämättä ja investointi menee hukkaan.

IT- ja konsultointiyhtiö CGI ja varainhoitajapankki Aktia ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Kumppanuuden myötä CGI vastaa jatkossa Aktian keskeisistä pankkiliiketoiminnan IT-palveluista, kattaen noin 150 sovelluksen kehitys- ja ylläpitopalvelut. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Kuva Senni Moksusta
Senni Moksu

Data auttaa taustalla, kun asukaskokemusta kehitetään

10.05.2022 Kunnat ovat vielä kaukana yritysten tavasta hyödyntää asiakaspalautetta. Data kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön palveluiden ja asukaskokemuksen kehittämisessä. Yritykset tuntevat asiakkaansa, mutta tuntevatko kunnat? Kunnat haluavat tietää vetovoimansa tason ja kaupungit uutisoivat aktiivisesti tutkimusten tuloksista. Tutkimukset ja laajat kyselyt ovat tarpeen...

Maarit Lyytikäinen
Maarit Lyytikäinen

Kaupan ala panostaa uusiin palveluihin, ketteriin toimitusketjuihin ja ennakoivaan analytiikkaan

29.04.2022 Pandemia-aikana alkanut asioinnin voimakas siirtyminen digitaalisiin kanaviin on nostanut esille kaupan alan toimitusketjujen ketteryyteen liittyviä pullonkauloja.

Juha Salmi, CGI
Juha Salmi

Sote-ala hakee digistä ratkaisua asiakaskokemuksen parantamiseen

16.03.2022 Sosiaali- ja terveysala on murroksessa ja jatkaa uudistumistaan digitalisaation ja sote-uudistuksen viitoittamalla tiellä. Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen on toimialan suurin painopiste. Lisäksi sote-sektori panostaa data-analytiikkaan, joka mahdollistaa tarkemman ja turvallisemman hoidon.

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta
CGI Suomen asiantuntijat

Asiakkaiden odotukset kasvattavat vakuutusalan painetta digitalisoitua ja innovoida

16.03.2022 Digitaalinen transformaatio on monessa vakuutusyhtiössä hyvässä vauhdissa. Muutos nähdään ennen kaikkea tilaisuutena palvella asiakkaita entistä paremmin useissa eri kanavissa. Digitalisaatio ja sen mahdollistamat uudet tuotteet ovat vakuutustoimialan keihäänkärki, jonka avulla yritykset pyrkivät vastaamaan asiakaskunnan kasvaviin odotuksiin. Sen perässä seuraavat vakuutussektorille...