Jari Niemi
Jari Niemi

Kuinka kilpailuttaa ketterää kehittämistä?

2023-04-14

Hankinta-Suomi julkaisi hiljattain erinomaisen ICT-hankintojen pelikirjan, joka ohjeistaa onnistuneisiin ICT-hankintoihin. Tässä blogissa pohdimme, kuinka tilaaja voi saada enemmän irti hankinnoistaan ketterän kehityksen ajatusmallia hyödyntäen. Ketterät menetelmät ovat arkipäivää ohjelmistokehityksessä, mutta...

Matti Vesterinen
Matti Vesterinen

Julkishallinnon pilvisiirtymän viivästymisellä on riskinsä

2023-02-10

Suomessa julkisten palvelujen pilveistyminen on edennyt hitaasti, vaikka teknologisesti siihen ei ole olemassa ainuttakaan pätevää syytä. Sen sijaan pullonkaulaksi on muodostunut julkishallinnon varovaisuus pilven käyttöönotossa. Virkamiehet on valitettavasti ajettu epäreiluun...

Mikko Uotila
Mikko Uotila

Sota Ukrainassa vaikuttaa myös IT-kehittämiseen ja -palveluihin

2022-11-24

Tietoturvallisen ohjelmistokehityksen erityisvaatimuksia on jo hyvän aikaa pohdittu ja sovellettu, etenkin valtionhallinnon korotetun turvallisuusluokan kehitysprojekteissa. Sota Euroopassa sekä alati kehittyvät kyberuhat ovat kuitenkin luomassa tilanteen, jossa myös muut yhteiskunnan toimijat...