Stockholm, Sverige, 10 Augusti 2018

CGI arbetar aktivt för att stoppa övergrepp på barn via internet

CGI Sverige önskar kunna inspirera alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners i att aktivt bidra till polisens arbete med att stoppa spridning av digitalt material som visar barn som blir våldtagna och utsatta för övergrepp.

Det finns lättillgängliga metoder för att göra detta och vi använder flera av metoderna själva.

Barnsexhandel är ett oerhört obekvämt ämne som gör mig väldigt illa berörd men som dessvärre är något som förekommer i alla delar av världen, även i Sverige.

IT-branschen har en tvetydig roll i att fler och fler barn översätts för grova övergrepp som sedan sprids via internet. Som ett ansvarstagande IT-bolag tar vi på CGI Sverige vårt ansvar och gör vad vi kan för att förhindra detta beteende och vi hoppas att vårt engagemang ska smitta av sig på fler aktörer både i och utanför IT-branschen!

Finanskoalitionen

Ursprunget till vårt engagemang i frågan kommer från vår kund Skandia som bad oss hjälpa dem med teknisk lösning för att förhindra att deras betaltjänster användes för att betala för denna typ av material. Detta blev uppstarten till Finanskoalitionen där majoriteten av Sveriges banker samarbetar med polisen för att spåra och förhindra betalningar för barnsexhandel.

CGI Sverige är en stolt medlem av Finanskoalitionen och vi bidrar på flera sätt till Finanskoalitionens fina arbete:

Finanskoalitionens styrgrupp

CGI Sverige ingick i Finanskoalitionens styrgrupp under en mandatperiod om två år. Även om mandatperioden gått ut så är CGI glada att bli fortsatt inbjudna till styrgruppsmötena då vi är engagerade i många av de aktiviteter som diskuteras.

Stoppar kortbetalningar

Våra duktiga kollegor inom banking and cards arbetar nära både polisen och vår kunder inom finansiella sektorn i att spåra kortbetalningar för denna typ av tjänster.

Tack vare det fina samarbetet mellan polisen och Finanskoalitionen finns nu en bra process på plats för att stödja polisen i detta arbete.

Nya betallösningar

Nästa steg för Finanskoalitionen har därför blivit att bredda vyn från kortbetalningar till andra betalaktörer som finns på internet. CGIs duktiga konsulter inom betalningslösningar ledde ett antal workshopar på temat: Nya betalningslösningar på internet. Via Finanskoalitionen samarbetar nu CGI därför med flera nya företag som erbjuder dessa nya betallösningar.

Virtuella valutor

Finanskoalitionens nästa utmaning är virtuella valutor. Här är CGI glada att ha kunnat bistå Finanskoalitionen genom att handleda Examensarbetet under ämnet: Combating Illicit Financial Transactions: Categorisation and Risk Assessment of Non-Traditional Payment Methods

Arbetet utfördes av två studenter på KTH och bidrog till att kategorisera virtuella betalningslösningar för att identifiera vilka typer av virtuella betalningslösningar som har störst risk att nyttjas för olaglig verksamhet.

Integritet på internet

Modellen med examensarbete var lyckat och CGI handleder därför ytterligare två examensarbeten inom ramen för Finanskoalitionens verksamhet. Dessa examensarbeten utförs av en student från KTH och en student från Juridikprogrammet vid Stockholms universitet och går under samlingsnamnet Integritet på internet.

KTH-examensarbetet utreder utvecklingen inom kryptering, anonymisering och virtuella valutor och hur detta kan komma att påverka polisens arbete. Juridikexamensarbetet utreder hur effektiva dagens lagar är i polisens och åklagarnas arbete, samt hur våra svenska lagar bör utvecklas inom fem år för att vara effektiva i framtidens polis och åklagararbete.

Etisk arbetsplats

Vi på CGI Sverige arbetar på en etisk arbetsplats

Våren 2013 beslutade CGI Sverige att införa NetCleans programvara ProActive på samtliga anställdas persondatorer. Detta program säkerställer att medarbetare inom CGI inte befattar sig med digitalt material som är känt av polisen för att visa övergrepp på barn.

Skulle en anställd på CGI titta på en sådan bild går ett larm och en utredning om den anställdas internetbeteende görs. Det sista vi vill är att anklaga en oskyld person för att vara pedofil. NetCleans programvara förhindrar även att olika virus sprids via eller inom vårt företag.

Enligt CGI Sveriges säkerhetsansvarig är denna tjänst som en självklarhet ur informationssäkerhetssynpunkt.

Samarbetspartner NetClean

Företaget NetClean grundades ur problematiken att polisen världen över kontinuerligt hittar enorma mängder digitalt material som visar övergrepp på barn men att de behövde hjälp att kategorisera materialet för att effektivisera sökandet efter både offer och förövare. NetCleans grundare utvecklade en programvara för att stödja och med hjälp av bidrag från Childhood Foundation har NetClean utvecklats från en idé till ett stabilt företag med flera olika tjänster inom detta tema.

Tack vare NetCleans programvaror har flera hundra barn räddats från övergrepp i Sverige.

CGI erbjuder tjänsten Etisk arbetsplats till våra kunder

Förutom att CGI Sverige är stolt användare av NetCleans tjänster så är vi även en stolt partner till NetClean där vi erbjuder samma fina programvara som en tjänst till våra kunder. Vi ser nämligen detta som en oerhört viktig pusselbit i kampen att förhindra spridning av sexuella övergrepp på barn.

Statistik från polisen visar att 1 av 1000 personer missbrukar digitalt material som visar grova övergrepp på barn. Majoriteten av de som begår och sprider detta material gör det via sin arbetsdator då den datorn är i fred från familjen och har ett eget lösenord.

Du kan läsa mer om vår tjänst (pdf).

Stödjer Ecpat

CGI stödjer ECPAT genom att tillhandahålla gratis BankID för inloggning till deras tipssystem ECPAT Hotline. 

Föreläsningar

CGI har genomfört flera uppskattade föreläsningar där vi berättar hur vi arbetar för bidra till polisens arbete med att stoppa övergrepp på barn. Vi deltar gärna i flera sådan, så tveka inte att höra av er om ni planerar konferenser på detta ämne!

Leverantörsstyrning och Resepolicy

Globalt uppmanar CGI samtliga våra leverantörer, i samband med nya upphandlingar, att bannlysa all typ av sexuell trafficking. CGI Sverige har även inkluderat detta i vår svenska resepolicy.

Sexual trafficking is the third largest criminal activity worldwide after drugs and weapons trafficking. Thirty-six percent of all sexual trafficking worldwide involves business men on business travel. CGI ban all types of trafficking and asks its suppliers to do the same. Will you commit to this?