Stockholm, 10 Februari 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett femårigt avtal med Preem, Sveriges största drivmedelsbolag, avseende drift av affärssystem samt en komplett och tjänstebaserad kortlösning. Samarbetet stödjer Preems övergripande IT-modernisering och affärsutveckling, och ger företaget nya möjligheter att utveckla och hantera funktioner som exempelvis lojalitetsprogram och kampanjer.

CGI ska leverera en helhetslösning för Preems korthantering. Kortlösningen baseras på CGI:s egen programvara WM-card*, ett modulärt system för realtidshantering av alla typer av kortbetalningar som levereras som en flexibel tjänst. Lösningen stödjer Preems affärsutveckling och ger företaget nya möjligheter att utveckla exempelvis kampanjer, bonus- och lojalitetsprogram.

Preem står inför ett av sina mest omfattande IT-projekt någonsin, med syftet att modernisera IT-miljön. Upphandlingen av driften av ett nytt affärssystem, Infor M3, är en av de första etapperna där valet föll på CGI som leverantör.

 

-       Vi är mycket nöjda med att inleda ett strategiskt samarbete med CGI. Det ger oss möjlighet att nå våra uppsatta mål avseende utveckling av Preems infrastruktur av driftstjänster. Vi ser fram emot samarbetet som bland annat utvecklar vår kortverksamhet med flexibla lösningar inför framtida utmaningar. Till det förväntar vi oss också förbättrad kvalitet genom implementering av standardiserade och renodlade tjänster, säger Catarina Lotse programchef SVAR, Preem AB.

-       Många kunder, oavsett bransch, står just nu inför utmaningen att modernisera sin IT-miljö. Vi har ett flertal projekt där vi lotsar våra kunder genom liknande processer och där målsättningen är att dra nytta av digitaliseringen för att effektivisera verksamheten och skapa nya affärsmöjligheter, säger Lars Fransson, Regionschef Stockholm, CGI Sverige. Vi ser fram emot att vara en stark och innovativ partner till Preem på deras resa mot en dynamisk styrning av volym, affär och redovisning.

* WM-card innehåller all funktionalitet som behövs för såväl korthantering i butiksledet som utgivning av egna kort för både privatpersoner och företag. WM-card stödjer både Visa/MasterCard och rena bensinkort och innehåller flera avancerade funktioner som stöd för bonus, lojalitet och kampanjhantering. 

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

 

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

 

Om SVAR

Syftet med Program SVAR är att uppnå en effektiv Styrning av Volymer, Affärer och Redovisning. Under transitionen kommer Preem att byta ut ett 30-tal centrala affärssystem och tillföra nya verktyg för att förbättra möjligheten att styra lagernivåer och relationer till affärsparter.