Ett grönt löv med dagg

 

 

Välkommen till vår monter!

Du hittar oss i monter G03:26 där vi i år kommer ha extra fokus på två spännande områden – hållbarhet och kundupplevelse. Vi kommer även ha roliga aktiviteter på plats – välkommen förbi!

 

Framtidens kundupplevelse: Hållbar e-handel och ökad tillväxt genom medvetna val

Lyssna på hur våra experter Alexandra Norén och Eric Pettersson ser på framtidens kundupplevelse, och hur den kan utvecklas för att främja en mer lönsam e-handel och möjliggöra medvetna val hos oss konsumenter.

Du hittar dem på Scen G4 ”Scale up” den 9 mars kl. 14:30-14:50.

Mer information om D-Congress, läs här

Alexandra Norén och Eric Pettersson

Hållbarhet

Digitalisering för en bättre framtid
Upptäck nytt värde i din verksamhet, genom hållbar digitalisering. 

Läs mer

Hållbarhetsstrategi
Framtidssäkra din verksamhet genom att låta oss hjälpa ditt företag att utvärdera er egen hållbarhetsstatus, definiera långsiktiga hållbarhetsmål och följa upp hur det går. 

Läs mer

Scope 1-3 Impact Tracking 
Genom att följa upp klimatavtryck från din verksamhet och försörjningskedjor, får du bättre förståelse och kan förbättra kvaliteten och efterlevnaden av din data – och därigenom skapa en mer ansvarstagande verksamhet. 

Läs mer

Datainsikter för hållbara val
När dataanalys har blivit en börda, kan vi erbjuda insikter och handlingsmöjligheter för att stötta din verksamhet i att skapa värde och bli klimatneutral. 

Läs mer
    

Unified Commerce:

Unified Commerce
Unified Commerce är mer än att koppla ihop kundinriktade kanaler. Det innebär att kunden är i fokus och att alla datakällor om produkt-, lager-, order- och kunddata är sammankopplade i en gemensam plattform och kan nyttjas i realtid. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer

E-handel B2C och B2B
Globalisering i kombination med en osäker världsekonomisk utveckling tvingar handelsföretag att ständigt ompröva sina affärsmodeller. För att öka sin konkurrenskraft måste man stärka sina kundrelationer och bättre förstå kundernas behov. Därför är det viktigt att välja rätt företag i den digitala resan. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Läs mer