Eric Pettersson

Eric Pettersson

Tech Lead/Solution Architect

E-handeln har snart blivit medelålders när vi nu närmar oss trettio år sedan de första onlinebutikerna såg dagens ljus. Med det tidsperspektivet är det lite förvånande, tycker jag, att många retailers fortfarande satsar mycket stora resurser i fysiska butiker i förhållande till de resurser som läggs på e-handeln. Det öppnas regelbundet exklusiva butiker på dyra A-lägen, flagship stores och konceptbutiker. Det kan såklart diskuteras huruvida dessa satsningar egentligen borde ses som marknadsföring snarare än effektiva försäljningskanaler.  

Självklart har den fysiska butiken ett stort värde, men för mig som är passionerad kring digital utveckling, e-handel och retailteknik är det samtidigt fascinerande att så många ledningar inom handeln verkar ha svårt att göra motsvarande investeringar i sina nätbutiker.  

Det blev inte minst tydligt nu under pandemin, då flera etablerade bolag tvingades inse att deras e-handelslösningar faktiskt inte riktigt levde upp till förväntningarna och hade kapaciteten när de fick en så stor och kraftig tillströmning av kunder, mer eller mindre, i ett slag. Jag vill därför gärna slå ett slag för den moderna synen på utveckling av e-handelslösningar och samtidigt ställa frågan vad fysiska butiker faktiskt kan lära sig av Composable commerce. 

En möjlighet att anpassa efter nya förutsättningar 

Inom mjukvaruområdet har vi ju under de senaste åren gått mot att e-handelslösningar bör bestå av en helt modulär arkitektur, där varje del är utbytbar utan att det påverkar de andra delarna i applikationen. Ett koncept som kallas Composable commerce, och innebär att e-handlare ska få flexibiliteten att kontinuerligt anpassa sin lösning till nya tekniska eller beteendemässiga förändrade förutsättningar på ett enkelt och flexibelt sätt.  
 
Alla komponenter du använder i din e-handel, som e-handelsplattform, CMS, betallösningar, ERP med mera ska vara, mer eller mindre, utbytbara och helt oberoende av varandra. Varje "modul" ska också kunna fungera och integreras med dina övriga applikationer. Det ger frihet och flexibilitet att anpassa din teknikstack så att du får en lösning som är specifikt anpassad för just din affär.  

För att beskriva detta behöver vi prata lite mer teknik och jag tänkte därför bena ut några olika begrepp som ofta förekommer inom den mer tekniska delen av e-handeln.  

Headless Commerce – Det handlar om att mjukvarumässigt skilja presentationslagret (front end) från commerce-motorn (back end). Att separera dessa två lager möjliggör en enhetlig kundresa över olika kontaktytor utan att dina back end-system håller dig tillbaka. Data kan presenteras i flera olika kanaler men med samma ursprungskälla. 

Det innebär att man separerar utseendet på den digitala butiken med affärsprocesserna bakom. Då kan du själv anpassa din lösning och alla funktioner bakom, och slipper på så sätt att känna dig låst. Du kan välja den bästa e-handelsplattformen för betalningar, den bästa leverantören av innehållshantering. Och så vidare. 

MACH – Det är egentligen främst en förkortning av en rad olika tekniker, Micro-services, API:er, Cloud native och Headless Commerce.  
MACH blir därmed mer som ett paraply för flera olika viktiga byggstenar som tillsammans skapar en effektiv och dynamisk e-handelslösning. I korta drag är microservices (mikrotjänster) små färdigpaketerade tjänster som snabbt och enkelt kan infogas i en större lösning. API:er är gränssnitt som möjliggör för olika applikationer att de kan prata med varandra.  
Medan cloud native innebär att commercetjänsterna är skapade för en molninfrastruktur, som i sin tur ger flexibilitet och skalbarhet för de tjänster som utvecklas. 

Ett nytt sätt att tänka kring den fysiska butiken 

Composable Commerce är alltså mycket ett förhållningssätt som för samman alla dessa delar i en dynamisk och framåtlutad e-handel, samtidigt som den skapar en plattform som sätter kunden i centrum och bidrar till att utveckla din affär, samtidigt som den öppnar för att skapa ett digitalt ekosystem av tjänster och möjligheter.  

Nu skulle jag vilja se hur förhållningssättet Composable Commerce kan inspirera och vägleda skapandet av en ny typ av fysisk butik, där själva butiken är din front end, som ska kunna ha tillgång till alla och samma back end-system som webbshoppen, men där i butiken, så att kunder sömlöst kan gå mellan on- och offline. Det är nämligen så dina kunder agerar, och då behöver även butiken kunna matcha och identifiera det beteendet.  

Men, också för att jag skulle vilja inspirera till ett mer dynamiskt och anpassningsbart presentationslager i den fysiska butiken. Hur kan vi, med inspiration från programvaruutveckling, tänka oss framtidens fysiska butik i Composable Commerce-tappning? 

Kontakta mig om du har några frågor eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

About this author

Eric Pettersson

Eric Pettersson

Tech Lead/Solution Architect

Eric är en senior lösningsarkitekt med +15 års erfarenhet inom e-handel (B2C/B2B). Med fokus på rätt kundupplevelse och rätt erbjudande via rätt kanal, brinner Eric för att hitta och leverera moderna, smarta och innovativa lösningar som hjälper kunderna att lyfta sin e-handel & webbnärvaro. ...