Dagens utmaningar gör att det är viktigare än någonsin att ha en definierad strategi - och en vilja och förmåga att justera den, för att fortsatt vara relevant i en värld som präglas av konstant förändring. För att hjälpa våra kunder att lyckas i en snabbrörlig omvärld blandar vi de traditionella strategiska elementen logik, fokus och rigid planering med experimenterande, empati och lekfullhet, och kombinerar alltid perspektiven och potentialen i mänskliga och tekniska förmågor.

Vi hjälper våra kunder att definiera och nå sin önskade position genom att skapa förståelse och beredskap för framtiden. Vi utvecklar strategier för att förbereda för olika framtidsscenarier och ger rådgivning kring vilka initiativ som behöver genomföras för att lyckas och vara fortsatt relevanta.

Strategy and business design

Utveckling av vision och mission, framtagning och exekvering av strategi eller översyn och justering av befintlig strategi.

Innovation & X-labs

Framtagning av innovationsstrategi, utveckling och anpassning av organisation, kultur och arbetssätt, genom bland annat uppsättning av X-lab eller genom utveckling av affärsmodell.

Data-driven organisation

Utveckling av datadrivna organisationer, möjliggörande av datadrivet beslutsfattande samt utvecklandet av förmågan att utnyttja den fulla potentialen av BI, Analytics och AI.

Faktabaserad analys

Optimering av effektivitet till exempel arbetssätt- eller kostnadsoptimering, genom analyser, förstudier och business case.

Accelerate change

Accelererad förändring genom en tydlig agenda och design (handlingsplan, KPI:er, projektledning) samt utveckling av kultur, värderingar, organisationsdesign och arbetssätt.

Agilt och designdrivet strategiarbete

Framtagande, implementering och upprätthållande av en agil och designdriven strategimetodik. Läs mer