Lösningarna för framtidens hälso- och sjukvård är minst lika spännande som de är många. CGI:s vårdexpert Lars Axell berättar vad som behövs för att dra nytta av alla nya innovationer.

Lars Axell
Lars Axell

Det är många landsting som vill hoppa på digitaliseringståget. Mer än hälften av alla landsting har under 2017–18 gått ut i upphandlingar för att bygga nya IT-system.

"De har alla bestämt sig för att nu får det vara nog och att de nu behöver gå in i framtiden och förändra sitt sätt att jobba med vård", säger Lars Axell, ansvarig för hälso- och sjukvård på CGI Sverige.

Men att ta sig in i framtiden innebär mycket mer än att bara byta IT-system. Det handlar också om att utveckla framtidens vård och arbetssätt och harmonisera information och processer. Och inte minst att våga välkomna förändring.

Vården är organisationsorienterad men nu går den mot att vara patientorienterad. Det handlar om helt nya arbetssätt. Det gäller att kombinera traditionell vård som kräver fysiska möten med digitala lösningar där patienten själv kan göra olika moment på egen hand.

I praktiken innebär detta att man måste skapa bättre verktyg för medarbetarna samtidigt som vården i bredare utsträckning måste ses från patientens ögon. Det här är en komplex transformation som kräver förändringsledning med kompetens både från insidan och utifrån och även från andra branscher som redan befinner sig mitt i digitaliseringen.

Och det är här CGI kommer in i bilden. Lars Axell, en strateg med 25 års erfarenhet i ryggen, kom till CGI i januari 2018 och fick då uppdraget att etablera ett nationellt expertteam inom ramen för företagets hälso- och vårdsatsning. Sedan dess har Lars Axell samlat ihop 25 av landets vassaste specialister inom informatik, verksamhetsutveckling, arkitektur och förändringsledning. Många i teamet har erfarenhet inom vården, medan andra bidrar med expertkunnande från andra branscher. En viktig kombination för att kunna navigera i transformationen.

"För att olika huvudmän och vårdavdelningar ska kunna dela information med varandra så krävs det att alla är överens om gemensamma standarder och vad termer och begrepp betyder. Om man inte är överens om det så kan det få katastrofala följder", säger Lars Axell.

CGI är redan idag involverat i ett antal olika nationella och regionala initiativ som syftar till att lösa just dessa frågor. I mångt och mycket handlar digitaliseringen i vården om att kombinera och använda teknik där det är lämpligt för att kunna frigöra tid och öka kvaliteten i det fysiska mötet.

Det fysiska mötet kommer alltid vara det viktigaste när vi pratar om behandling och olika ingrepp, säger Lars Axell. Målet måste vara att spara tid, öka kvaliteten och förenkla livet för patienterna.

Tiden då vården förlitade sig enbart på ett par stora tjänsteleverantörer är förbi, spår Lars Axell. För att kunna ta tillvara på nya innovationer krävs mer samarbete.

"Vi behöver jobba mycket mer tillsammans. Det betyder att stora företag som CGI behöver ta på sig rollen att vara koordinator eller mäklare av tjänster och behov. Att vi skapar ett stort ekosystem där vi tillsammans kan utveckla och möjliggöra olika lösningar för våra kunder."

 

TEXT: LOUISE NORDSTRÖM