3D-printing börjar i allt större utsträckning gå från en hypad framtidspryl till en verklig produktionsmetod. Tekniken har möjlighet att ändra sättet företag designar och tillverkar produkter. Vi har identifierat fem starka drivkrafter för att implementera 3D-printing och därmed disruptivt förändra global tillverkning.

1. Rapid prototyping

För att effektivt komma fram till bästa slutprodukt behövs enklare och snabbare designinteraktioner. 3D-printing möjliggör justering även efter att produkten kommit ut på marknaden och börjat användas av konsumenterna. Små justeringar i funktion och design kan göras kontinuerligt för att skapa bästa möjliga produkt och slutanvändarna kan komma med feedback under utvecklingsfasen.

2. Små serier

Eftersom 3D-printing möjliggöra små serier och en effektiv lågvolymproduktion behövs inte dyra produktionsverktyg. Tekniken ger möjlighet att producera produkterna efter efterfrågan och till och med på plats hos slutanvändaren. Detta sparar både i produktionskostnader och på miljön.

3. Mass customization

Allt fler konsumenter efterfrågar skräddarsydda produkter och att skapa en perfekt anpassad produkt till varje individ kräver nya tekniker som möjliggör detta. 3D-printing skapar möjligheten att personligt anpassa produkter till massorna. Företaget Adidas har redan börjat producera skor med hjälp av 3D-printing. Skorna, vid namn Futurecraft 4D, har en mellansula som skapas med hjälp av en 3D-skrivare utefter hur löparens fot är formad och hur den rör sig.

4. Virtuellt lager

Att använda sig av 3D-printing innebär stora besparingar i lagerkostnader. Istället för att produkterna finns fysiskt i lagerlokaler, finns de tillgängliga digitalt för snabb produktion. Virtuella lager innebär också besparingar på miljön eftersom produkterna kan produceras mer lokalt och inte behöver transporteras lika långa sträckor. Företaget Amazon har en idé om att i framtiden integrera 3D-printers i sina lastbilar för att kunna printa produkterna efter beställning, på väg hem till kunden.

5. Industri 4.0

3D-priting innebär en renässans i produktinnovationen eftersom kunderna kan ta en mer drivande position i produktutvecklingen. Det blir möjligt att exempelvis ta fram förmonterade designs som tidigare varit för kostsamma för att realiseras.