Primary tabs

Förändringstakten ökar i de flesta branscher. CGI:s egna studier(CGI Global Insights 2019) visar att endast 10% av utvecklade strategier levererar sitt tilltänkta värde. Strategier framtagna med hjälp av en traditionell strategiutvecklingsmetodik blir snabbt utdaterade och behovet av en snabbare metodik är stor. På CGI hjälper vi våra kunder både inom privat och offentlig sektor att arbeta enligt en agil och designdriven strategimetodik. Vår metodik skiljer sig mot traditionell strategiframtagning genom att den är flexibel, undersökande och iterativ, vilket gör att strategin inte blir utdaterad.

Principer för designdriven metodik

  • Undersökande ​
  • Inkluderande och förankrande
  • Iterativ 
  • Visualiserande ​
  • Samskapande

Varför arbeta designdrivet? 

  • Nyskapande och kreativa lösningar
  • Effektivare förankring av strategin 
  • Ökar takten och sänker risken
  • Säkrar kvalitet och aktualitet
Illustration över jämförelsen designdrivet versus traditionellt strategiarbete

Kontaktuppgifter

För mer information, välkommen att kontakta Jon Nilsson


Ladda ner vårt White paper

Improving business agility in unprecedented times - ladda ner CGI:s white paper och läs om hur vi hjälper verksamheter under och efter pandemin.

I vår modell belyser vi tre faser: Respond, Rebound och Reinvent.

Download white paper