På CGI har vi både global styrka och ett erbjudande som sträcker sig från strategi och implementering till total transformation. Vi hjälper våra kunder att ha rätt fokus i en allt mer komplex värld. För oss som jobbar på CGI Business consulting handlar det om tre grundläggande utgångspunkter som styr vårt arbete.

Tre grundläggande utgångspunkter styr vårt arbete

1. Att komplettera strategi med handling

Komplexa modeller och tunga rapporter har blivit vår branschs signum. Gedigna skrivbordsprodukter fyllda av insikter, men inte helt enkla att omsätta i praktiken. Även vi älskar analyser, att hjälpa organisationer förbättra sina resultat och skapa hållbarhet över tid. Däremot tror vi inte på lösningar lika komplexa som problemen. Vi föredrar tydlighet och resultat, lyhörda samarbeten och verktyg som snabbar på processen. Ett resultatorienterat tillvägagångssätt som hjälper våra kunder att uppnå verklig effekt – snabbare.

2. Att bygga våra kunders kunskap och kapacitet

Vi vet att varje uppdrag är unikt. Våra lösningar bygger på kunskap och diger erfarenhet från relevanta branscher, men utgår från varje kunds specifika situation. Men en konsultlösning som bara konsulten bemästrar blir dyr i längden. I våra uppdrag jobbar vi därför så nära kunderna vi kan. På så vis kan vi skapa precis de verktyg och modeller som varje uppdrag kräver. Verktyg som gör att våra uppdragsgivare själva kan bygga den kapacitet och kunskap som krävs för att driva förändring.

3. Att arbeta smartare tillsammans

För oss är det viktigt att våga nytt. Så för att ge våra kunder relevanta råd och framtidssäker kunskap, nöjer vi oss inte med klassiska modeller. Vi provar nytt, utmanar varandra och strävar ständigt efter att bli bättre. En titt i våra medarbetares cv:n är imponerande. Ändå är det inte de enskilda prestationerna utan samarbetet vi värderar högst. När skarpa hjärnor tänker ihop inspirerar det till nya sätt att minska komplexiteten, förenkla beslutsfattandet och att jobba smartare tillsammans.

 

Laget före jaget

Hos oss gäller laget för jaget. Stora framsteg görs sällan av ett ensamt geni – de skapas av samarbete över gränser och discipliner. Att jobba i team, lära av varandra och alltid ha högt i tak, är en del av vår kultur och inte minst viktigt i kundsamarbeten. Att sitta på hela sanningen är få förunnat. När olika åsikter, teorier och synvinklar får ta plats och mötas, kan däremot magi uppstå. Vi har fyra ledord som styr hur vi jobbar ihop – och skapar magi – både internt och tillsammans med kunder:

1. Nyfikna

Vem har inte hört om misstag som lett till stora genombrott? Ändå är det alltför få som lämnar det invanda för oprövade vägar. Att vara nyfiken och våga tänka nytt är viktigt för oss. Därför är vi alltid öppna för nya idéer, lyssnar aktivt och hittar sätt att kontinuerligt utvecklas. Ett misstag kan vara en investering i framtiden.

2. Modiga

Att säga vad folk vill höra, kan vara trevligt där och då. Men ber du oss om råd, kan svaren bli både obekväma och krävande. Vi vet att man måste tänka nytt för att flytta positioner, vända på alla stenar för att hitta avgörande problem och agera tydligt för att få effekt. Så vi är uppriktiga i våra råd och har självförtroende nog att gå rakt på sak, utan floskler.

3. Omtänksamma

Vi bryr oss om varandra. Här är det laget för jaget där vi bygger framgång gemensamt och firar den tillsammans. Vi har nyfikenhet, mod och vilja att förstå kundernas verklighet. Och förmåga att lyssna och att vara generösa med vår kunskap i ett öppet och prestigelöst samarbete. Tanken är att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans, både i kundsamarbeten och internt.

4. Framåtriktade

Man kan inte lösa morgondagens problem med gårdagens lösningar. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat fungerar dåligt. För att ge våra kunder relevanta råd och framtidssäker kunskap, nöjer vi oss inte med klassiska modeller. Vi provar nytt, utmanar varandra och strävar ständigt efter att bli bättre. Vi agerar med övertygelse och fokuserar på det som är viktigt för att få saker att hända.

 

Jobba inom Business consulting

Vill du hjälpa branschledande bolag och offentliga verksamheter att maximera verksamhetsnytta, effektivisera och nå konkurrensfördelar? På CGI Business consulting får du, tillsammans med ett hundratal duktiga konsultkollegor, göra just det! Vi hjälper våra kunder att sätta riktningen och driva förändring genom att hitta långsiktiga och effektiva lösningar på komplexa problem.

Läs mer