Primary tabs

Vill du hjälpa branschledande bolag och offentliga verksamheter att maximera verksamhetsnytta, effektivisera och nå konkurrensfördelar? På CGI Business consulting får du, tillsammans med ett hundratal duktiga konsultkollegor, göra just det! Vi hjälper våra kunder att sätta riktningen och driva förändring genom att hitta långsiktiga och effektiva lösningar på komplexa problem.

På CGI Business consulting blir du en del av en familjär och dynamisk atmosfär där du får tillgång till ett unikt nätverk av erfarna kollegor – och naturligtvis erbjuder vi en bred kundportfölj med spännande uppdrag inom både privat och offentlig sektor.

Vad innebär det i praktiken?

Inom CGI Business consulting får du möjligheten att driva utformningen av framtidens organisationer och arbetssätt, att stötta företagsledningar med att identifiera och implementera strategier samt att hjälpa bolag att säkerställa effektiva logistiska flöden. Många av våra uppdrag genomsyras av frågeställningar kopplade till innovation, digitalisering och agil transformation.

Inget uppdrag är det andra likt, men något som styr vårt arbete är tre grundläggande utgångspunkter: Att komplettera strategi med handling, att bygga våra kunders kunskap och kapacitet samt att arbeta smartare tillsammans.

Frederic Saller på CGI

Frederic Saller

Varför väljer du att arbeta på CGI och CGI Business consulting?

På grund av möjligheten att bygga internationella nätverk och få hävstång på all fantastisk business- och IT-expertis som finns inom CGI.

Martin Ekberg på CGI

Martin Ekberg

Varför tycker du att man ska söka jobb på CGI Business consulting?

För att en får lära nytt om sin omvärld och om sig själv varje dag - och tillsammans med riktigt härliga människor arbeta efter metoder som design thinking, lean agile och kollektiv intelligens för att förändra svenskt näringsliv och samhälle till det bättre.

Elon Ezdri på CGI

Elon Ezdri

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

En vanlig dag på jobbet som konsult är varierande och rolig, jag får arbeta med spännande kundprojekt inom ekonomistyrning, facilitera workshops, utveckla nya lösningar och metoder till kund, och vara med och påverka mitt arbete. Vid sidan av kunduppdrag har jag också möjlighet att stötta i offertarbete, utveckla våra erbjudanden och rekrytera våra fantastiska traineer!

Hanna Fägerskiöld på CGI

Hanna Fägerskiöld

På vilket sätt kan man utvecklas inom CGI Business consulting?

På CGI har du möjlighet att utvecklas både internt och externt. Genom vår tunga kundportfölj finns möjligheten att vara med i projekt från strategi till implementation och att jobba likväl lokalt som internationellt. CGI:s globala närvaro ger dig möjlighet att utvecklas på alla marknader.

Klara Vogel på CGI

Klara Vogel

Vad är du stolt över från din tid inom CGI Business consulting?

I alla uppdrag där jag tillsammans med mina kollegor får möjlighet att hjälpa kunder med olika strategiska utmaningar och förslag på hur de ska ta sig an dem, känner jag mig stolt över vad vi bidrar med och den förändring vi tillsammans med kunden skapar, genom vårt kundnära och flexibla arbetssätt i kombination med högt engagemang och djup kompetens.

Två kvinnliga och tre manliga konsulter på CGI som står bredvid varandra.

Vill du bli en i teamet?

Som managementkonsult hos oss får du en varierad vardag där inget uppdrag är det andra likt. Vi hjälper våra kunder att hitta långsiktiga och hållbara lösningar genom att våga utmana, vara nyfikna och drivande.

Läs mer om rollen och hur du ansöker

Läs mer om Business consulting