Vi vill vara ditt stöd i den digitala transformationsresan. Genom att definiera och bryta ned strategier, leda projekt och program, driva beteendeförändringar samt utveckla ett modernt coachande ledarskap hjälper vi dig att hålla takt med förändringen och uppnå resultat.

Change management – Förändringsledning

Kollegor i ett konferensrum som har en workshop tillsammans
Förändringsledning

Förändringstakten blir allt snabbare och kraven på beteendeförändring i kombination med teknikförändring och innovation blir allt högre. För organisationer blir det än viktigare att förstå sina kunders verkliga behov, identifiera möjligheter till förenklingar och förbättringar samt driva hållbara beteendeförändringar som ofta verkar i gränslandet mellan verksamhet och IT. Exempel på detta är organisatorisk förändring, kulturell förändring, införande av nya ramverk och förändrade arbetssätt - ofta i samverkan med teknologisk acceleration och med kundcentrerad innovation.

Det här hjälper vi dig med

För att lyckas med ett förändringsarbete krävs en förståelse för mottagarens underliggande behov, beteendemönster och förutsättningar. Som förändringsledare arbetar vi strukturerat och aktivt med att få ledare och medarbetare med oss på er förändringsresa. Tillsammans når vi effektmålen snabbast möjligt och skapar varaktiga resultat.

Vi har ett stort antal passionerade och erfarna förändringsledare. Vi kan förändring och kombinerar erfarenheter och kunskap med verktyg och forskning för att tillsammans med er driva förändring och få den att införlivas i kulturen.

Ledarskap

Kvinnlig och manlig kollega som står tillsammans i en korridor och pratar
Ledarskap

I alla förändringar är ett starkt ledarskap en förutsättning för ett lyckat utfall. Det är ledarna som sätter riktning, engagerar och lyfter medarbetare för att nå det önskade målet och resultatet. Nya förutsättningar och en ständigt föränderlig omvärld ställer nya krav på våra ledare och deras förmågor. Morgondagens ledare förstår verksamheten och agerar utifrån medarbetarnas förutsättningar, kompetenser och drivkrafter samt hur dessa ska samspela för att nå önskat resultat och verksamhetens gemensamma målsättning.

Det här hjälper vi dig med

Vi kan hjälpa till att skapa högpresterande ledare, individer och team genom att utbilda i verktyg och förmågor som möjliggör ett coachande ledarskap. Med beprövade metoder som bygger på forskning inom mänskligt beteende skapar vi förutsättningar som stärker ledare och individens förmågor, vilket bidrar till teamets leveranskraft och resultat.

Den effektiva organisationen

Kvinna i röd topp sitter vid sitt köksbord och tar noteringar omgiven av utskrifter och laptopen står uppställd
Den effektiva organisationen

De flesta verksamheters vardag är att realisera uppdrag och mål genom att leverera ett kvalitativt arbete så effektivt som möjligt. För att möta kraven behöver arbetet fördelas rätt i organisationen och exekveras i effektiva processer samtidigt som verksamhetens alla delar samspelar mot ett gemensamt mål.

Det här hjälper vi dig med

Vi hjälper er att optimera organisationens samspel och funktion så att maximala resultat kan uppnås med begränsade resurser. Ibland ligger fokus på att förkorta ledtider, i andra fall behöver organisationen bättre transparens och kortare beslutsvägar. Oavsett fokuserar vi alltid på att omsätta mål och ambitioner till praktisk handling.