Länge har man pratat om att 5G står för dörren, men nu är tekniken faktiskt här på allvar och flera svenska operatörer har redan lanserat 5G. Med en mobil uppkoppling som garanterar ständig tillgänglighet och som erbjuder näthastigheter på upp till 10 gigabit per sekund blir möjligheterna enorma för många verksamheter.

Mikael Jeppling, Head of Digital Transformation North på CGI har länge arbetat med 5G och ser fram emot att tekniken nu blir verklighet.

Vilka tror du kommer att ha störst nytta av 5G i närtid?

Mikael Jeppling, Head of Digital Transformation North på CGI
Mikael Jeppling

”De tidiga resultaten med störst nytta av 5G finns i första hand inom business to business. Med den helt nya nivån på tillgänglighet och säkerhet i kommunikationen kan tillverknings- och processindustrin göra stora effektiviseringsvinster genom att till exempel använda fjärrstyrda fordon, eller genom att exakt kunna positionera sina flöden i tillverkningsprocesser för att minimera driftsstopp med mera. Men 5G ger också stora möjligheter för sjukvård på distans att utvecklas till en helt ny nivå när det gäller att öka kvaliteten, förbättra patientens upplevelse och att minska kostnader.”

Kan du ge något exempel?

”Man kan göra så otroligt mycket mer om man kan garantera tillgängligheten och säkerheten i nätet. När man kan köra maskiner på distans och i realtid blir det möjligt för patienter att vårdas i det egna hemmet med hjälp av ständigt uppkopplade maskiner som tidigare endast kunde stå på ett sjukhus, för att ta ett exempel.”

Du och ditt team ligger bakom den rapport om 5G som CGI just har släppt. Varför har ni tagit fram rapporten?

Resan mot 5G rapport

”5G kommer nu med full kraft och det gäller att utnyttja potentialen i tekniken. Vi vill därför uppmana svenska verksamheter att förstå att det är dags att starta sin egen 5G-resa. Samtidigt vill vi förstås slå ett slag för CGI:s kompetens på området.

Vi vill visa vad vi gjort inom 5G i andra länder och att vi har ett sammansvetsat kärnteam på hemmaplan med kopplingar globalt som kan ta sig an större projekt inom 5G. Resan har redan börjat i andra delar av världen så det är viktigt att våra svenska verksamheter inte blir lämnade kvar på perrongen.”

Ladda ner rapporten: Resan mot 5G