Mattias Lindvall

Mattias Lindvall

Vice President Consulting Services at CGI

Hybrid cloud har smugit sig in i vår IT-arkitektur och är här för att stanna för alla utom för den mest hängivna rent molnbaserade verksamheten. Vi kan inte blunda för att de flesta verksamheter kommer att ha flera olika molnleverantörer och en blandning av applikationer som ligger helt eller delvis kvar på gammal arkitektur. Därför behöver vi modernisera inte bara IT och applikationer utan även processer och tjänster. 

IT-modernisering har inget egenvärde, men är helt nödvändig för att organisationen ska kunna dra nytta av tekniker som artificiell intelligens och maskininlärning och även av den förändringsförmåga som organisationen får av den kapacitet och skalbarhet som blir möjlig i en serverlös IT-arkitektur. 

Välj att se hinder som möjligheter

 1. En väl formulerad och exekverad hybridmolnstrategi påskyndar förändringsprocessen genom att staka ut vart vi är på väg och hur vi tar oss dit. Det ger oss en tydlighet för medarbetare och leverantörer som möjliggör en effektiv och säker användning av hybridmolnet. 

 2. Säkerhet i molnet sätter fokus på en fråga som ibland varit eftersatt och är i stort behov av modernisering. Den delade säkerhetsmodellen i ett hybridmoln med flera publika moln ställer stora krav på en holistisk och integrerad säkerhetshantering av både moln och traditionell IT. 

 3. Lagar och regler som handlar om datas suveränitet och integritet sätter fokus på hur vi hanterar information – en förutsättning för att bli en intelligent organisation som har kunden eller invånaren i fokus. 

 4. Nya, moderna arbetsmetoder med remarkabla effektiviseringsvinster ställer krav på att kunna fatta decentraliserade beslut, samtidigt som prenumerationskostnader riskerar att galoppera iväg. Det ger oss en anledning till att förändra vårt sätt att handla och styra.

 5. En miljö med flera moln blandat med traditionell teknologi gör att vi betraktar verktyg, processer och leverantörer på ett nytt sätt. Hur vi väljer och vad vi väljer är under starkt förändringstryck samtidigt som barriärerna för att byta sänks. Framtidens relationer byggs därför på goda leveranser och partnerskap, inte på snåriga avtalsvillkor och komplexa integrationer. 

 6. En miljö med flera moln ställer krav på hantering av avtal, fakturering och servicenivåer som kan förändras även under en avtalsperiod. Rätt uppsatt med rätt verktyg och processer blir detta en strategisk fördel, eftersom vi hela tiden kan anpassa oss till nya hot och möjligheter samtidigt som vi behåller överblick och kontroll. 

Tre steg till att skapa en optimal strategi inom hybrid cloud 

En framgångsrik anpassning till vardagen med hybrid cloud kräver ett helhetsgrepp som omfattar tre steg: utvärdering, transformation och hantering.

 1. Utvärdering: Att skapa samklang mellan organisationens övergripande mål och utnyttjandet av hybridmolnet är viktigt och kräver engagemang från högsta nivå. Ramverket för hur detta ska styras och utvecklas över tid samt planerna för molnmigrering, ombyggnation och ersättning, måste sättas innan vi bygger in oss i ett hörn som blir svårt och dyrt att ta oss ur. Att hantera säkerhet och kostnader är svårt, dyrt och kanske till och med omöjligt i efterhand, och att veta vad vi vill ha ger oss aktörer goda möjligheter att få de bästa tjänsterna till de lägsta kostnaderna. 
   
 2. Transformation: Att sätta upp sin framtida organisation när man är mitt i en transformation är en alldeles speciell utmaning i sig. Att dessutom gå från att i huvudsak ha haft en miljö som man kontrollerar själv till en miljö med flera leverantörer, skapar utmaningar som kan leda till att organisationen sväller okontrollerat eller fastnar i ineffektiva processer anpassade efter en annan verklighet. Att kontinuerligt utvärdera och anpassa transformationen, affärsprocesserna och supportstrukturen blir därför avgörande. 
   
 3. Hantering: När transformationen har anpassat oss till vår nya vardag går organisationen in i aktiv och löpande förvaltning. Ett organiserat kompetenscenter med rätt verktyg för hybrid IT-hantering ger den styrning och transparens som behövs för de förenade molnmiljöerna. Med förändrade verktyg och processer kan vi dra nytta av leverantörernas förmåga till innovation och nya tjänster.

Dessa tre faser är grundläggande för att kunna utveckla en optimal företags- och hybridmolnstrategi och ett operativt ramverk som inte bara klarar migrationen till hybridmolnet, utan också ger möjligheter att modernisera och transformera verksamheten.

Läs mer om molntjänster

På vår sida Molntjänster för stora, komplexa verksamheter kan du läsa mer om hur vi på CGI hjälper kunder i varje skede av deras molnresor.

Läs mer

 

About this author

Mattias Lindvall

Mattias Lindvall

Vice President Consulting Services at CGI

Mattias arbetar som enhetschef inom CGI Malmö & South med ansvar för Business Intelligence, Artificiellt Intelligens, Internet of Things, Virtuell och Förstärkt verklighet samt Hybridmoln och Molnplattformar. Mattias driver kundrelationsutveckling i Sverige och Skandinavien och ansvarar för leverans- och konsulttjänster. Mattias anslöt till CGI ...