Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Hur kan digitaliseringen bidra till att skapa hållbara och livskraftiga städer? Den frågan ställdes på ett seminarium arrangerat av Microsoft och CGI på Almedalen. Panelen bestod av representanter från bland andra Kiruna kommun och Stockholms Stad – Sveriges två största städer, enligt Robert Ylitalos sätt att se på saken: den ena till ytan, den andra till befolkningen.

Vår utmaning handlar, enligt panelen, mycket om att fråga användarna, eller samhällsmedborgarna vad de vill ha och behöver. Det finns en vilja att titta på modern teknologi inom hälsa, sjukvård och annan offentlig sektor. Men kraften är starkare inom privat näringsliv.

Det finns också en historia att ta hänsyn till. Sverige är egentligen ett IT-moget land men det ligger mycket i investeringar som gör att nyare och mer modern teknik inte anammas lika snabbt. Om man jämför Sverige med till exempel Estland, som fick börja om från början nr Sovjetunionen föll isär, har man där byggt allting från grunden med den modernaste tekniken.

I Kiruna kommun har man bestämt att 90 procent av innevånarna ska ha fiberanslutning men fram tills nu har det bara dragits dit där det är lönsamt. Nu finansierar kommunen dragningen och innevånarna kan ansluta sig till en relativt låg kostnad. Detta då fibernätet är en grundförutsättning för att få ta del av nyttan med digitalisering.

Är vi då tillräckligt förändringsbenägna för att kunna hantera de utmaningar vi står inför? Det finns en stark vilja och ett stort engagemang att åstadkomma mycket, menar Magnus Forsberg på Microsoft. Han möter ofta kommuner med olika förutsättningar och det finns enligt honom ett stort glapp mellan en organisationsmodell som framföra allt handlat om förvaltning till att gå över till förändring. Jag tror att vi kan lära oss mycket av industrin och deras transformation.

Stefan Sydberg från Kiruna kommun berättade sedan om projektet med att flytta hela staden Kiruna. Det innebär en hel del helt nya utmaningar och enligt Stefan har man helt enkelt behövt börja från ett vitt papper och tänka om för att skapa den organisation och de processer som krävs för att hantera projektet.

Stockholms Stad har hävdat att man ska vara världens smartaste stad år 2040. Digitaliseringen ligger i grunden och man har valt att börja med plattformarna och de minsta gemensamma nämnarna, till exempel dokumenthantering. Där har Stockholm gått från pappersdokument till ett digitalt format vilket sedan genomsyrar alla verksamheternas informationshantering och processer.

”Om man säger att man vill bli bäst så kan man inte heller titta på vad andra gör nu utan vi ser framåt och tänker långsiktigt. Det vi gör ska ju också vara tekniskt, demokratiskt, socialt och miljömässigt hållbart, och det skapar sina egna utmaningar”, säger Christer Forsberg på Stockholms Stad.

När Kiruna pratar hållbarhet gäller det även i högsta grad klimatet, där vi bor norr om polcirkeln är det väldigt kallt. Det kan snöa 11 månader av 12. Men nu när vi kan bygga från grunden kan vi tänka klimatsmart, både när det gäller byggnader och infrastruktur. Vi har byggt ett passivhus i Kiruna som fungerar utmärkt och vi lägger nu olika typer av ledningar parallellt med fjärrvärmen vilket gör att vi slipper gräva ned till tre meter som annars krävs för att få det tjälfritt. Och det sparar mycket pengar.

Sedan berättade Robert Ylitalo om vad CGI och Kiruna kommun arbetar med baserat på Microsoft HoloLens-system som genom så kallad ”mixed reality” blandar det man ser genom skärmen med andra datakällor. För Kiruna applicerar man GIS-data från kartsystem och kan sedan ”se” ledningar och annat under marken i Kiruna. Det hjälper sedan i planerings- och konstruktionsarbetet.

Avslutningsvis ställdes frågan om vilka som är de viktigaste framgångsfaktorerna och panelen var tämligen enig om att det handlar om:

  • Att engagera brukarna: de användare och medborgare som lösningarna är till för.
  • Att välja rätt plattform för att inte bygga in sig i en återvändsgränd.
  • Att samarbeta med partners och lära sig av andra.
  • Att innovation inte alltid behöver vara en uppfinning, utan kanske bara ett nytt eller smartare sätt att göra saker.

Läs mer

About this author

Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Robert Almqvist driver CGI:s externkommunikation, inklusive mediekontakter. Han har arbetat i och med IT-branschen sedan 1987, först med utveckling och utbildning, sedan som redaktör på Computer Sweden och som kommunikationskonsult för kunder inom IT- och telekom. Robert har även skrivit böcker ...