CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 beskriver hur vi arbetar med de hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för CGI:s kunder, våra medarbetare och andra viktiga intressenter. Ta del av förordet till rapporten av John Karnblad (VD, CGI Sverige AB) och ladda ner ditt exemplar av Hållbarhetsredovisning 2019.

John Karnblad

Under det gångna året har CGI fortsatt att växa i Sverige. Vi har fått förtroendet att leverera många viktiga IT-lösningar inom privat och offentlig sektor och välkomnat nya medlemmar från Acando till CGI.

Med våra sammanlagda kompetenser och erfarenheter skapar vi nu en bred portfölj av produkter och tjänster inom affärsrådgivning, systemintegration, outsourcing och IP-baserade tjänster.

Min ledningsgrupp och jag är stolta över det arbete som våra medlemmar gör varje dag för att säkerställa att våra kunders kritiska IT-system fungerar störningsfritt under den turbulenta tid vi går igenom tillsammans.

Vår verksamhet är beroende av förmågan att attrahera och behålla medarbetare – eller medlemmar, som vi kallar dem – så att vi kan leva upp till våra intressenters förväntningar. Därför är vi stolta över de erkännanden vi har fått som attraktiv arbetsgivare under verksamhetsåret 2019 och ser fram emot att stärka vårt erbjudande till våra medlemmar ännu mer det kommande året. Dessutom har CGI Selected, tidigare Acandos traineeprogram, för fjärde året i rad fått pris som ett av de topp tio bästa talangprogrammen i Sverige.

När jag summerar året, reflekterar jag över det som händer på våra lokala marknader och i vårt samhälle generellt. Under de senaste veckorna har vi bevittnat historiska händelser beträffande hur Covid-19-pandemin påverkar hur vi lever och arbetar. Min ledningsgrupp och jag är stolta över det arbete som våra medlemmar gör varje dag för att säkerställa att våra kunders kritiska IT-system fungerar störningsfritt under den turbulenta tid vi går igenom tillsammans. Den oro och frustration som miljontals barn och ungdomar i världen känner inför sociala och miljömässiga utmaningar ser jag som en stark drivkraft för förändring. De negativa ekologiska och sociala effekterna av klimatförändringarna är redan här och är inte längre bara en abstrakt risk för framtida generationer. Många tekniska lösningar som kan bidra till långsiktigt hållbara värden, som till exempel digitalisering och artificiell intelligens, är redan tillgängliga och bör användas mer för att främja samhället i stort och miljöns ekosystem.

En viktig händelse under året för CGI och för den svenska IT-branschen var överlämnandet av Digitaliseringskonsulternas Färdplan för ett fossilfritt Sverige till regeringen, ett initiativ som togs för att bidra till det nationella klimatmålet.

Under det kommande året kommer jag att ta en aktiv del i det koncernövergripande arbetet för att stärka vår hållbarhetsstrategi, något som kommer att gynna våra kunder, våra medlemmar och våra andra intressenter.

Låt oss tillsammans delta i ett proaktivt förändringsarbete för att gynna ett långsiktigt hållbart företagande.

John Karnblad, VD, CGI Sverige AB


Hållbarhetsredovisning 2019

CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 ger en överblick över CGI Sverige AB – vår lokala närvaro, organisationen och de strukturer och processer där vi integrerar hållbarhetsaspekter för att stödja och driva CGI:s interna arbete och kundengagemang. Läs mer och ladda ner rapporten (på engelska).