Två män står på platå med utsikt över en stor utgrävning av mineraler

 

 

Metals and mining i fokus

Metall- och gruvföretagens verksamhetsomvandling är avgörande för deras framtida framgångar.

Läs mer

Den expertis och branscherfarenhet som vi har på CGI, i kombination med ett brett utbud av tjänster och lösningar i hela värdekedjan, gör att vi kan leverera skräddarsydda strategier, teknologier och processer som behövs för nytänkande och ökad konkurrenskraft. Från individuella projekt som riktar sig mot specifika transformationsprogram till fullständig IT-outsourcing.

Att modernisera gamla IT-system har blivit en nyckelfråga för att möta marknadens ökade krav och klara den digitala transformationen.

Movin'On Summit 2021

Industrisegmentet befinner sig i en ständig förändring där teknologin kontinuerligt skapar nya förutsättningar. På CGI bidrar vi med innovationskraft och tekniska lösningar som, kombinerat med vår unika insikt om hur olika branscher kan anamma detta, driver teknikutvecklingen framåt.

Vi är bland annat partner till Michelin Better Driving Community för att, med hjälp av datadriven transformation, skapa effektiva och säkra billösningar.

2 800 experter på leveranskedjor samarbetar med över 7 000 branschexperter för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med våra kunder i industrin över hela världen, där många av dessa samarbetsförhållanden sträcker sig över decennier. Medlemmar i styrelsen för Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) och leverantör av MESA-utbildning på C-nivå (ordförande sedan flera år i MESA Europe, Jan Snoeij).

6000
industrikonsulter världen över
Topp 10
av våra kunder jobbar med oss i genomsnitt i 27 år
2800
supply chain-experter hjälper våra kunder att drivas agilt

Globala insikter från över 1400 djupintervjuer

På CGI träffar vi årligen företagsledare och IT-chefer för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet och affärs- och IT-prioriteringar, kostnader och investeringsplaner.

Våra experter analyserar och sammanställer insikterna fördelade på ett antal branscher, bland annat manufacturing.

Resultatet samlas i CGI Voice of Our Clients.

CGI Voice of Our Clients

Webinar on demand

I maj 2021 höll vi tillsammans med Uddeholm ett webbinarium på temat How AI can support sustainability in Manufacturing (på engelska). 

Ola Axelsson from Uddeholm joins us in this webinar to discuss how AI can support sustainability in Manufacturing. How can digitalization, automation, Industry 4.0, sustainability and AI be combined to create business value, economic savings and at the same time reduce the impact on our planet?

Webinar on demand

Det här är CGI Manufacturing