På dagens snabbväxande och allt mer digitaliserade marknad krävs hastighet och smidighet för att kunna möta kundernas och medborgarnas krav. Svaret ligger i agila metoder där man går över från forna tiders stelbenta och långsammare metoder till iterativa och mer flexibla.

För att arbeta agilt krävs dock en stor förändring av kulturen. Hela organisationen kring utvecklingen – det vill säga människor, processer och verktyg – måste förändras så att man skapar en miljö som kan hantera agila projekt. 

På CGI har vi tagit fram ett white paper, en sammanställning av tankar kring att arbeta agilt och vad som krävs för att det ska bli en effektiva metod som den kan vara.

Ladda ner white paper