Att navigera bland olika Analytics-lösningar kan vara en utmaning, och det är inte alltid lätt att veta var man ska börja för att skapa en datadriven verksamhet.

 

Vårt erbjudande, Analytics BOOST

Fungerar som en kraftfull startpunkt, vi fokuserar på en specifik del av er verksamhet och hjälper er att:

  • Analysera möjligheterna: Vi granskar er befintliga data och identifierar potentialen för insikter och förbättringar. Genom att förstå era behov och mål skapar vi en tydlig väg framåt. 
  • Visualisera data: Med hjälp av verktyg som Qlik Sense skapar vi anpassade visualiseringar. Det kan vara allt från grafer och diagram till interaktiva dashboards som ger er en översikt över er verksamhet. 
  • Förtydliga vägen framåt: Genom att använda er data kan vi tydliggöra möjliga steg och strategier. Vi hjälper er att se vilka beslut som kan leda till framgång.

Med Analytics BOOST får ni en stark start på er resa mot en datadriven verksamhet. Vi är med er hela vägen, från analys till implementering och utbildning.

 

 

Datadriven Beslutsfattning med Qlik Sense

Att vara datadriven är avgörande för att fatta välgrundade beslut och optimera verksamheten. Med Qlik Sense, ett kraftfullt analysverktyg, kan du skapa anpassade appar och dashboards som ger dig insikter i realtid. Här är några steg för att kickstarta din resa:

Identifiera dina behov

Förstå vilken data du behöver och vilka frågor du vill besvara. Är det försäljningsdata, produktionsstatistik eller HR-information? Definiera dina mål.

Designa din applikation

Anpassa din Qlik Sense-applikation efter dina specifika behov. Skapa visuella representationer av data, interaktiva grafer och filtreringsalternativ.

Dataintegration

Koppla din applikation till relevanta datakällor. Det kan vara allt från interna databaser till externa API:er. 

Skapa visualiseringar

Använd Qlik Sense för att skapa dynamiska visualiseringar. Dra nytta av diagram, tabeller och kartor för att presentera data på ett överskådligt sätt. 

Användarutbildning

Se till att användarna förstår hur man navigerar och interagerar med applikationen. Utbilda dem om de olika funktionerna och möjligheterna.

Kontinuerlig förbättring

En datadriven kultur kräver ständig utveckling. Analysera användardata, identifiera mönster och justera din applikation efter behov.

 


 

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta Jenny Hagström