Vägvalen när det gäller Analytics-lösningar är många och det kan vara svårt att veta var man ska börja för att lyckas skapa en datadriven verksamhet.

Vårt erbjudande Analytics BOOST hjälper dig att kickstarta arbetet genom att fokusera på en utvald del av din verksamhet. Vi hjälper er att analysera och visualisera möjligheterna att använda er data för att tydliggöra en potentiell väg framåt.

Du väljer själv var du vill börja:

  • Kundanalys – Skapa en bättre förståelse för dina kunders beteende.

  • Försäljningsanalys – Vad driver din försäljning?

  • Lageranalys – Hur påverkar er lagerhållning verksamheten?

CGI ligger i framkant

På CGI har vi lång erfarenhet att jobba med Analytics och ligger alltid i framkant gällande teknik och kunskap.

Steg 1 - Data: Analysområde

Ni väljer utifrån era behov ett analysområde som är lämpligt att börja med och vi landar gemensamt i en rimlig omfattning för analysen.

Steg 2 - Utformning: Qlik Sense applikation

Vi läser in data och sätter upp en Qlik Sense applikation som kommer att visualisera informationen. Applikationen utformas efter era önskemål och CGI:s erfarenhet kring vad som ger bäst resultat.

Steg 3 - Utbildning/Överlämning: Nästa steg

Vi guidar er genom applikationens funktioner, visualiseringar och mätetal, och kring hur ni kan fortsätta att att jobba med er data framåt. Ni får ett konkret förslag på ett möjligt nästa steg.