Dataskärm står på ett bord vid en vit tegelvägg och visar Qlik Sense

Snabb tillgång till analys och insikter genom affärsdata är inte längre bara en fördel, det är en förutsättning för konkurrenskraft och fundamentet i en modern och effektiv verksamhetsstyrning. Qlik Sense är ett analysverktyg så intuitivt och lättanvänt att vem som helst kan ta fram egna appar och dashboards för att skapa inblick i verksamheten. CGI är partner med Qlik och har ett komplett kompetens- och tjänsteutbud inom hela Qliks produktportfölj.

Med vårt Application Management ramverk drar ni dessutom full nytta av Qlik Sense i en behörighetsstyrd, förvaltad och kvalitetssäkrad miljö. Vi hjälper er med lösningar, exempelvis roadmaps, för en kontrollerad utrullning av Qlik Sense i verksamheten.

Med vår metod, teknik och verksamhetskompetens stödjer vi kunden genom hela processen – från behovsanalys och lösningsutveckling till applikationsförvaltning, arkitektur och strategi. Genom bredden i vår verksamhet har vi dessutom mycket god kompetens inom samtliga närliggande områden, exempelvis affärssystem/SAP, MS Dynamics 365, Agresso och verksamhetsprocesser.

Vår breda branschexpertis inom bland annat Manufacturing, Retail och HR skapar en stor insikt för att snabbt och kostnadseffektivt komma igång med analys inom ditt verksamhetsområde. Lösningarna, som sammantaget bygger på 1000-tals timmar av erfarenhet från genomförda kundleveranser kan vidareutvecklas och skräddarsys efter era unika behov.

CGI Analytics Boost

Kickstarta resan mot ett datadrivet arbetssätt med en skräddarsydd Qlik Sense-applikation.

Läs mer