Jenny är en skicklig organisatör med en stark förståelse för IT och organisationsstrukturer. Hon anpassar sig lätt till nya människor, grupper och situationer. I sin roll fokuserar hon ofta på att förbättra samverkan mellan IT, organisation och människor.

Jenny ansvarar för ett team som främst arbetar med Business Intelligence och analys. Teamet tillhandahåller BI & Analytics expertis med lokal kapacitet och global skalbarhet. Teamet stödjer kunder under hela resan mot ett datadrivet företag.