Dagens utmaningar gör att den sammantagna hanteringen av olika former av digitalt stöd behöver förändras. Genom att skapa tydlighet underlättar vi för våra kunder att hantera löpande utveckling av verksamheten i en allt mer komplex värld.

Vi kombinerar specialistkunskap med djup verksamhetsförståelse och insikter i hur man engagerar mänskliga beteenden.

Med rådgivning och ledarskap hjälper vi beslutsfattare och ledare att forma, förankra och realisera ambitioner och strategier - och givetvis realisering av uppsatta mål. 

Business- & IT effectiveness

Modernisering av den operativa modellen för IT för att kunna ligga i framkant. Bland annat med avseende på styrning, processer, roller och ansvar.

Scaled agile management

Transformation av den operativa modellen för övergång till en agil, eller en skalad agil värld.

Sourcing & supplier enablement

Framtagning och genomförande av sourcingstrategier för att maximera värdet av leverantörskontrakt och säkerställa effektiva leverantörsrelationer.

Tech strategy

Strategiska beslut och handlingsplaner för att få full utväxling på ny teknologi.

Enterprise architecture & design

Möjliggör ökad verksamhetsnytta och nya affärsmodeller genom att tydliggöra verksamhetens förmågor, övergripande arkitektur och roadmap.