Energibolagen sitter på en guldgruva av data. Nu gäller det att läsa av kundernas behov och skapa mervärden genom nya mobila tjänster.

När Tesla började rulla ut sina nya hembatterier, Powerwall, 2016 var det ett tecken i tiden. Lägg ihop dessa nya ellagringsmöjligheter med den snabba utvecklingen av mikroproduktion av solel och alltfler elbilar så öppnar sig en ny slags marknad, ihopkopplad av smarta nät – och en massa data. Vi är inte riktigt där än, men trenden är tydlig. Traditionellt har energiföretagen primärt fokuserat på att optimera sina processer och vara stabila leverantörer. Men i dagens snabba omvandling räcker det inte. I takt med den snabba digitaliseringen och utvecklingen av nya mobila lösningar efterfrågar konsumenterna alltfler smarta tjänster som skapar värde. Så även i energibranschen.

Faktum är att många energibolag sitter på en guldgruva av data. Det gäller bara att få fram värdefulla tjänster innan någon annan gör det. Den nya energihubben, som kommer 2020, lär accelerera utvecklingen ytterligare.

"Det är ett stort tryck på energibolagen. Många hemanvändare har egna mätpunkter genom externa leverantörer. Konsumentdrivna tjänster och produkter utvecklas snabbare än branschens interna innovationsprocesser. Här borde energibolagen hänga på och läsa av kundernas behov", säger Bengt-Åke Claesson, IoT Lead, CGI.

Ett exempel är att kombinera solelslösningar med elbilsladdare. Hur kan man förenkla för slutkunden här? Det går också att hitta smarta betallösningar i den laddinfrastruktur som nu växer fram för elbilar. I takt med sjunkande marginaler gäller det för energibolaget att se över affärsmodeller, menar Bengt-Åke Claesson, och eventuellt alliera sig med andra typer av leverantörer, till exempel av fastighetstjänster och skapa mångfunktionella mobila lösningar.

"Man skulle kunna integrera en mängd olika styrsystem i en cloudbaserad lösning som alla leverantörer kan mata med data med hjälp av Internet of things-teknik. Det gäller inte bara energi utan även andra fastighetstjänster och konsumenttjänster. Även artificiell intelligens skapar nya möjligheter", menar Bengt-Åke Claesson:

"Vi kan göra analyser i energinäten och hitta mönster i användningen som också går att integrera med väder- och vinddata. Och med detta som utgångspunkt bygga tjänster som ger mervärde åt kunderna."

Själv har Bengt-Åke Claesson en Google Home i sitt hus. Med hjälp av denna lilla runda dosa kan han både slå på tv:n, sänka värmen och öppna garaget när bilen kommer hem.

"Det här är bara början. Amazon har ett liknande system och de samarbetar nu bland annat med Ikea kring styrning av lampor. Jag tror att även energibolagen skulle behöva samarbeta mer med den här typen av bolag. Utvecklingen för digitala konsumenttjänster går bara snabbare och snabbare och vi börjar närma oss en tipping point: Antingen är man med i den här utvecklingen och utvecklar nya tjänster som kunderna vill ha – eller så blir man ett bolag som bara levererar energi på en marknad där marginalerna blir allt lägre."

 

TEXT: JOHAN WICKSTRÖM


Customer experience är den viktigaste utmaningen: 82 procent av utilitiesföretagen anser att den viktigaste affärsutmaningen är att utveckla och förbättra kundupplevelsen, customer experience. Det visar CGI:s globala kundundersökning CGI Clients’ Global Insights 2017, där drygt 110 energiföretag fått rangordna sina viktigaste affärsprioriteringar.