30 November 2022

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål för hållbar utveckling.

"Den moderna skogsindustrin lever inte bara av trä utan också av teknik. Allt från produktionskedjan till att skydda den biologiska mångfalden kräver användning av data och ett brett utbud av teknik. Det här avtalet kommer att ge oss fler möjligheter att utnyttja CGI:s experter och sakkunskap till exempel i utvecklingen av tjänster för skogsägare både i Finland och utomlands", säger Jenni Kuusivuori, chef för digitalisering på Stora Ensos skogsdivision.

CGI har tidigare hjälpt Stora Enso att skapa en instrumentpanel för biologisk mångfald och har även ansvarat för underhåll och utveckling av skogsdivisionens ERP-system i Sverige.

"Skogsindustrin har en lång och komplex leveranskedja. Hållbarhet, tillförlitlighet och transparens måste garanteras i alla led från skogsförvaltning och virkesanskaffning till tillverkning av förnybara produkter. Därför är vårt mål att se till att Stora Enso har den bästa expertisen och lösningarna till sitt förfogande i alla delar av försörjningskedjan", säger Jani Petäkoski, Vice President & Industry Lead, Manufacturing, Natural Resources and Materials på CGI Finland.

Om CGI
CGI grundades 1976 och är ett av världens största oberoende konsultföretag inom IT och affärsverksamhet. CGI har 90 000 konsulter och yrkesverksamma personer över hela världen och erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster, från strategisk IT- och affärskonsultation till systemintegration, outsourcing av tjänster och verksamhet samt ett stort antal egna system. Vi finns på 30 platser i Sverige och arbetar där kunderna finns. Intäkterna för räkenskapsåret 2022 var 12,87 miljarder dollar. CGIs aktie handlas på TSX (GIB.A) och NYSE (GIB). Läs mer på www.cgi.com.

Mediakontakt:
Esa Luoto
Kommunikationsdirektör, CGI Finland
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com