Stockholm, 4 Oktober 2017

”Det har varit en sällsam upplevelse att se hela försvarets alla delar aktiveras till land, luft och sjöss. Och att se våra trupper utmanas av några av de bästa förbanden från våra samarbetspartners. Det har varit oerhört spännande att få vara med om detta”, säger Torsten Bernström när vi träffas på CGI:s kontor i Kista.

Jag noterar att hans datorväska med den svenska flaggan fastsydd under handtaget fortfarande har lite leriga fläckar efter de 10 dagarnas strapatser. Men jag undrar hur det kommer sig att Torsten, som i vanliga fall leder arbetet med CGI:s kunder inom just området försvar, varit ute i fält?

Närbild på en tyglogotyp med texten Aurora 17
Försvarsmaktsövningen Aurora 17

”Parallellt med mitt yrkesliv som civilekonom är jag reservofficer i det militära så det var i den egenskapen som jag deltog i Aurora 17. Men det var givetvis särskilt intressant och lärorikt för mig att se hur förband, material och system samarbetade under övningen”.

Enligt Torsten förlöpte övningen mycket bra men man såg också en hel del områden där man behöver träna mer, och utrustning och processer som måste ses över.

”Det var lite som att sammanföra en symfoniorkester som blivit mindre och som under många år bara övat sektionsvis, stråkar för sig, blås-sektion för sig och helt utan slagverk. Nu samlades alla och stämde upp, tillsammans med några utländska gästmusikanter, i ett välkänt men svårspelat stycke i försvarskretsar – att försvara landet mot en utländsk aktör”.

Så hur klarade sig de system som CGI varit med och tagit fram till Försvaret? Enligt Torsten Bernström fick många system gå varma under övningen och det mesta fungerade som avsett. Men det finns alltid en förbättringspotential som man ser först just när dessa system körs tillsammans med alla andra komponenter i en realistisk situation.

”Mitt område under övningen var att bidra med min expertis kring speciellt sensorer och ledningssystem i kundens centrala beslutsnoder. Att sitta mitt under brinnande övning, och att se och använda de system vi varit med om att ta fram; det är verkligen att vara nära kunden - så nära det bara går i detta fall”.

Så vad tar du med dig hem till CGI och vårt arbete inom Defense?

”Mängder av lärdomar, idéer och tankar – både för mig personligen och för CGI. Men först måste jag filtrera bort allt som jag i min militära funktion faktiskt inte får dela med mig av. Men sedan kommer jag att ha mycket för oss att titta på inför framtiden”, avslutar Torsten Bernström.

Text: Robert Almqvist