17 Maj 2021

Malmö stad förbättrar måltidshanteringen i stadens kommunala grund- och gymnasieskolor samt vissa förskolor genom att byta till ett modernt kostdatasystem. Med Aromi från CGI kommer kockarna i köket att kunna följa nyckeltal som kostnader och klimatavtryck i realtid när de planerar sina menyer. Det ökar kreativiteten i planeringen och ger samtidigt stöd för att klara stadens höga hållbarhetsmål.

Malmö stad moderniserar måltidshanteringen i skolorna genom att byta kostdatasystem. Det nya systemet kommer att ligga till grund för planering och servering av luncher till cirka 40 000 ätande per dag till alla Malmö stads kommunala grund- och gymnasieskolor och till de stora köken inom förskoleverksamheten. Utöver detta tillkommer frukostar, mellanmål och mål till fritidsverksamheten.

Aromi från CGI är ett moduluppbyggt måltidsplaneringssystem för storkök som stöder hela processen från menyplanering, tillagning, leverans, servering till fakturering och uppföljning. Aromi kan bland annat ta hänsyn till matallergier och specialkost, räkna på matsvinn, föreslå råvaror efter säsong och även beräkna koldioxidavtryck för livsmedel genom ett samarbete med statliga forskningsinstitutet RISE.

Malmö stad har som målsättning att 90 procent av maten som serveras i skolorna ska vara ekologisk och ha en koldioxidekvivalent på 1,30 kg per kilo livsmedel. Samtidigt blir kraven på att kunna erbjuda olika typer av specialkoster allt vanligare.

”Skolrestauranger anställer erfarna kockar och vill att de ska ha möjlighet att vara kreativa. Då måste systemet stötta – inte låsa in dem. Tidigare har datastöd bara funnits i planerings- och uppföljningsfaserna. Med Aromi är det de som beställer och lagar maten som gör analysen i realtid, ur kökets perspektiv. Då kan de göra aktiva val och se direkt hur de slår på våra nyckeltal. Detta är nytt och här tror vi verkligen att Aromi kommer att göra skillnad”, säger Joel Norén, projektledare, Malmö stad.

Stöder öppna data

Ett krav som Malmö stad ställt i upphandlingen är också att leverantören ska kunna stödja det nationella arbetet med öppna data. Genom att standardisera och samordna data i alla kommuner och offentliga myndigheter, öppnas möjligheter att snabbt kunna göra omfattande och tillförlitliga analyser som tidigare var mycket resurskrävande.

”Landets 290 kommuner hanterar idag sina data på olika sätt. Med standardiserade data blir det möjligt att göra övergripande analyser av allt från svinn, koldioxidavtryck, inköp av närproducerad mat med mera, som hittills krävt omfattande resurser eller varit omöjliga att genomföra. Den möjligheten vill vi definitivt stödja och här har vi stora förväntningar på CGI och Aromi”, säger Tina Bowley, koststrateg, Malmö stad.

”Vi vill sätta makten i händerna på alla som är med i hanteringen, från dem som planerar maten till matgästerna. Det ska vara lätt att skapa varierade måltider och samtidigt ta hänsyn till personalen, miljön och ekonomin. Med Aromi blir det möjligt och vi ser verkligen fram emot samarbetet”, säger Greger Wikstrand, chefsarkitekt och ansvarig för Aromi på CGI.

Upphandlingen skedde i en så kallad konkurrenspräglad dialog enligt lagen om offentlig upphandling. Svenska kostdatamarknaden har bestått av en monopolmarknad, men genom detta upphandlingsförfarande har upphandlingen resulterat i att fler leverantörer kunnat konkurrera om stadens behov. Kontraktet signerades i april och systemet kommer att vara på plats under årsskiftet.

Läs mer

Läs mer om Aromi


Om CGI

Founded in 1976, CGI is among the largest independent IT and business consulting services firms in the world. With 77,000 consultants and other professionals across the globe, CGI delivers an end-to-end portfolio of capabilities, from strategic IT and business consulting to systems integration, managed IT and business process services and intellectual property solutions. CGI works with clients through a local relationship model complemented by a global delivery network that helps clients digitally transform their organizations and accelerate results. CGI Fiscal 2020 reported revenue is C$12.16 billion and CGI shares are listed on the TSX (GIB.A) and the NYSE (GIB). Learn more at cgi.com.