3 Mars 2021

CGI är med och bildar den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna. Föreningen kommer att arbeta för att hjälpa samhället att använda digitaliseringens möjligheter för att påskynda utvecklingen mot ett smart och fossilfritt samhälle efter coronapandemin.

Medlemskapet innebär att CGI aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

Initiativet är en fortsättning på samarbetet mellan ett antal IT-konsultföretag som resulterade i framtagandet av en gemensam färdplan för ett fossilfritt Sverige, som lämnades över till näringsminister Ibrahim Baylan och miljöminister Isabella Lövin 2019.

Cecilia Pfannenstill, Quality & Sustainability Director, CGI Scandinavia, är en av medlemmarna i den ursprungliga styrgruppen som tog initiativ till färdplanen och som är styrelseledamot i den nygrundade föreningen.

Vad kan CGI bidra med i arbetet?

Cecilia Pfannenstill
Cecilia Pfannenstill

”Det krävs en transformation av näringsliv och samhället i stort för att vi ska nå 1,5-gradersmålet och för att Sverige som land ska bli fossilfritt till 2045. Där är digitalisering och innovation en förutsättning och det vill vi hjälpa våra kunder med. Vi har själva jobbat med frågan länge och vi är på god väg att bli fossilfria i Sverige, till exempel är våra datacenters numera helt fossilfria. Outsourcar man sin IT-drift till oss blir den alltså fossilfri, men vi kan hjälpa våra kunder att nå målen på många andra sätt. Digitalisering kan snabba på de hållbara lösningar som redan finns och – kanske ännu viktigare – bidra till en mer omfattande transformation mot ett fossilfritt samhälle. Genom en kombination av nya affärsmodeller, lagstiftning, tekniska lösningar och andra förändringar på olika nivåer kan digitalisering göra det möjligt att hitta helt nya sätt att bedriva verksamhet utan fossil energi och råvaror. Det sker till exempel genom att optimera och transformera transporter och logistik, infrastruktur, energi och vattenförsörjning. Som global organisation med lokal närvaro har CGI möjlighet att erbjuda en bredd av lösningar från hela vår koncern ”world wide” som vi kan implementera och nyttja i Sverige. Bra exempel finns också att ta del av genom att prenumerera på vårt globala CGI FOR GOOD newsletter på cgi.com,” säger Cecilia.

Hur kommer ni att jobba konkret i föreningen?

”Nu lanserar vi först en webbplattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Ett viktigt första arbete kommer att bli att utvärdera de åtaganden som gjordes i den första färdplanen och kanske också uppdatera den med nya – färdplanen lämnades ju över 2019.”

”Det har tagits fram många andra färdplaner i andra branscher men där har inte digitaliseringsaspekten alla gånger varit med. Bildandet av föreningen ger oss möjlighet att komma vidare i det här oerhört viktiga arbetet att hjälpa andra branscher att nå sina klimatmål”, säger Cecilia.

Digitaliseringskonsulterna

Läs mer