Stockholm, Sverige, 2 December 2014

Bild på kvinna och man som skakar hand då CGI och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring om samarbeteCGI och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete, vilken innebär att medarbetare hos CGI också ska kunna vara deltidstjänstgörande och krigsplacerade i Försvarsmakten.

CGI har i över 25 år varit den ledande leverantören av IT-tjänster till Försvaret och förvaltar och utvecklar många av Försvarets stödsystem kring logistik, transporter, flygplansunderhåll och operativa ledningssystem.

Försvarsmaktens personalförsörjning ställer nya krav och skapar också möjligheter för samverkan med bland andra näringslivet, olika organisationer och andra arbetsgivare. Som ett led i detta har CGI och Försvarsmakten nu inlett ett samarbete kring bland andra deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Samarbetet ska stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning och öka CGI:s kunskap om yrken och karriärvägar inom Försvarsmakten. Samarbetet ska även säkra Försvarsmaktens behov av nyckelpersonal inom bland annat IT-området i händelse av ofred eller beredskapshöjning.

Den avsiktsförklaring som nu tecknats går i korthet ut på att medarbetare hos CGI Sverige ska kunna vara deltidstjänstgörande och krigsplacerade i Försvarsmakten. Vidare ska CGI starta ett internt meritvärderingsprojekt för att underlätta karriärväxling av militär personal som är intresserad av att söka sig till IT-branschen.

– Vi är mycket glada att genom detta spännande samarbete ytterligare stärka vår goda relation med Försvaret. Att som företag ta ett samhällsansvar är viktigt för oss och för alla våra medlemmar på CGI, som tack vare detta samarbete kommer att få en unik möjlighet till kompetensutveckling, säger Anna Karin Samuelson, vice president HR, CGI Sverige.