Stockholm, 2 Oktober 2017

 

– Det sägs att data är den nya oljan eftersom världen arbetar mer och mer databaserat. Utvecklingen inom olika branscher leds av de som har bäst förmåga att hantera och utnyttja information. I denna utveckling är det vårt uppdrag att vara den partner som hjälper organisationer att använda sitt kunskapskapital som en hävstång i verksamheten. Tillsammans med Affecto blir vi den starkaste partnern i norra Europa när det gäller att hjälpa företag och offentlig sektor med sin digitala transformation, vilket inkluderar lösningar inom analys, artificiell intelligens och automatisering, säger Heikki Nikku, Nordenchef på CGI.

– Fler detaljer om sammanslagningen och dess påverkan i Sverige kommer att kommuniceras när inlösenförfarandet är avslutat. Våra kunder och medarbetare i båda företagen kommer givetvis att hållas uppdaterade så långt det är möjligt genom processen, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

– Affecto har utvecklats till att bli ledande på kompletta datadrivna lösningar i norra Europa. Genom att ta nästa steg med CGI ser vi fram emot att slå oss samman med ett företag som inte bara värdesätter styrkan i våra förmågor, utan också delar vår övertygelse om att vara datadriven. Vi välkomnar denna möjlighet för våra kunder och medarbetare, och är övertygade om att detta kommer att skapa nya sätt att ta värdeskapandet för kunderna till nya höjder, säger Juko Hakala, CEO på Affecto Plc.

Sammanslagningen av CGI:s och Affectos verksamheter och kundåtaganden kommer att ske gradvis under kommande veckor och månader. I den första fasen kommer företagen att fortsätta verksamheten huvudsakligen på samma sätt som tidigare tills inlösenprocessen har avslutats. Båda företagen är som vanligt ansvariga bland annat, för alla sina kunduppdrag.

CGI har 8 000 medarbetare i Norden och Baltikum. I Sverige har CGI över 3 700 medlemmar på 30 kontor över hela landet. Efter sammanslagningen kommer CGI att ha över 9 000 medlemmar i norra Europa. Både företagen har investerat tungt i att utveckla kunskapshantering, avancerad analys och nya teknologier.

 

För mer information, samt frågor från media:
Jarkko Virtanen
Director, Marketing and Communications
jarkko.virtanen@cgi.com
+358 40 7593603

Affecto är en utvecklare av kompletta lösningar med expertis inom data-intensiva teknologier i norra Europa. Affectos expertis sträcker sig från informationshantering för stora företag till artificiell intelligens. Affecto skapar affärsvärde för sina kunder genom att hjälpa dem bli datadrivna, och på så sätt transformera deras verksamhet. Affecto har långsiktiga, engagerade kundrelationer med ett stort antal större nordeuropeiska företag och organisationer i offentlig sektor. Affecto har lokal närvaro genom 18 kontor vilket bildar ett kraftfullt nät och är ett unikt hem för de över 1000 medarbetarna.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 70 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.