Mergers

Media center

Förändringstakten fortsätter öka och företag och organisationer ställs kontinuerligt inför nya val och stora strategiska beslut. Parallellt med detta ser vi en ökad säkerhetsrisk växa fram och behovet av mer agila organisationer och ”new way of working” förändrar det dagliga...

CGI Nordic Holdings Limited (”CGI Nordic”), ett indirekt helägt dotterbolag till CGI Inc. (”CGI”), lämnade den 11 mars 2019 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Acando AB (publ) (”Acando”) avseende samtliga aktier i Acando (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut...

2 Oktober 2017 – Det sägs att data är den nya oljan eftersom världen arbetar mer och mer databaserat. Utvecklingen inom olika branscher leds av de som har bäst förmåga att hantera och utnyttja information. I denna utveckling är det vårt uppdrag att...