Stockholm, Sverige, 18 November 2014

 

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett avtal med Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gällande verksamhetssystem för miljötjänstehantering i Helsingborg med kranskommuner. Samarbetet syftar dels till att hjälpa NSR att skapa engagemang kring sina tjänster, dels till att öka NSRs effektivitet genom att integrera flera befintliga affärssystem och databaser. Avtalet gäller i tre år från produktionsstart, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Systemet ska driftsättas under hösten 2015 och baseras på i CGIs lösning BFUS (Business For Utilities Suite) som är utvecklat för att hantera miljö och återvinning. En viktig anledning till att valet föll på CGI var möjligheten till en smidig integration av befintliga system.

­ – Att kunna hantera våra kunder i ett gemensamt gränssnitt för hela NSR kommer att bidra till en viktig inre effektivitetshöjning för oss, säger Cecilia Holmblad, Avdelningschef Kommun & Hushåll på NSR.

Ett annat viktigt kriterium var förmågan att hjälpa NSR att skapa engagemang kring sina tjänster, bland annat genom intuitiva gränssnitt och personanpassade funktioner på webben. Med BFUS som grund hoppas NSR att kunna erbjuda en mer samlad och mer pedagogisk kundkommunikation.

– Vi behöver bli bättre på att visualisera vår verksamhet, exempelvis genom gamification som förenar nytta och nöje, framförallt mot våra yngre målgrupper, säger Cecilia Holmblad.

NSR poängterar även vikten av tillgänglighet. Allt fler kunder vill kunna utföra tjänster direkt på nätet när som helst på dygnet, en trend som CGI känner igen från flera andra branscher.

– Vi ser ett växande behov av att kunna tillhandahålla tjänster dygnet runt. Genom att låta kunderna få möjlighet att i högre grad själva utnyttja tjänster via nätet kommer NSR att kunna frigöra tid för kundservicepersonal att jobba mer proaktivt med information för att få till stånd den beteendeförändring som krävs för att uppnå företagets högt uppsatta miljömål, säger Torbjörn Abrahamsson, ansvarig för Utilities på CGI Sverige.

 

För mer information:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com