Stockholm, Sverige, 20 December 2013

- ett projekt för energieffektivisering i skolor

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, ska genom sitt engagemang i projektet bidra till att effektivisera energianvändningen inom gymnasieskolorna Nicolaiskolan, Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Projektet Den hållbara skolstaden, som drivs av företaget Sust, involverar under den treåriga projekttiden cirka 5 000 elever och 300 anställda.

I projektet levererar CGI tillsammans med eze System en färdig lösning som på ett enkelt sätt visualiserar energianvändningen i den aktuella skolmiljön. Energianvändningen mäts i skolornas olika byggnader och resultaten visas på webben och via skärmar i skolornas korridorer.

Förutom CGI, Sust och gymnasieskolorna, medverkar Lunds Universitet/Campus Helsingborg, Kärnfastigheter, Öresundskraft och miljöförvaltningen i Helsingborg. Energimyndigheten bidrar med finansiering av projektet.

- Visualiseringen skapar också en möjlighet till olika tävlingsmoment, till exempel kan man kontinuerligt mäta vilken byggnad som lyckats minska sin energianvändning mest, säger Martin Högenberg, ansvarig för tjänster inom energi och miljö på CGI i Sverige. Vi mäter användningen av el, vatten och värme för varje byggnad separat och den informationen kan sedan jämföras i realtid mellan varandra. Tävlingsmomentet blir ett spännande och intressant inslag i projektet som helhet.

- Visualiseringslösningen ger oss möjlighet att synliggöra skolans faktiska energianvändning och kontinuerligt påminna om det hållbarhetsarbete som skolan bedriver, säger Jan Kristoffersson, som är projektledare för Den hållbara Skolstaden på Sust. Tack vare att energianvändningen hela tiden jämförs med andra mer vardagliga termer kan alla också skapa en förståelse för begreppet kWh och relatera till saker man känner till. Eftersom all personal och alla elever har fått varsin dator når en webbaserad lösning ut till alla och hjälper oss därmed i vårt arbete att medvetandegöra och skapa engagemang.

Projektet ska också stå modell för hur kommunalt energieffektiviseringsarbete kan bedrivas i skolor. Energi– och hållbarhetsfrågorna vävs in i undervisningen och eleverna deltar med egna idéer och får testa dem i praktiken. Parallellt genomförs energieffektivisering av byggnader och installationer inom skolorna och en lokal solanläggning har installerats.

Detta projekt är ytterligare ett exempel hur CGI tar ett helhetsgrepp och på ett innovativt sätt möjliggör hållbar och effektiv energianvändning. Den här innovativa metodiken har använts i olika projekt så som InovGrid i Portugal, Low Carbon London i Storbritannien och för kontroll av EDP Renewables stora internationella portfölj av vindkraftverk.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Högenberg, ansvarig för tjänster inom energi och miljö, CGI Sverige, tel: 070-609 29 13 E-post: martin.hogenberg@cgi.com
Jan Kristofferson, projektledare för Den hållbara Skolstaden på Sust, tel: 070-645 37 56 E-post: jan.kristoffersson@sust.se
Malin Westlund, PR- och kommunikation, CGI Sverige, tel: 073-75 000 66 E-post: m.westlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.