11 Maj 2022

P27 Nordic Payments och det internationella IT-tjänsteföretaget CGI har ingått ett avtal som innebär att CGI levererar högsäkerhetsklassad IT-infrastruktur till P27 Nordic Payments kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. 

Det bankägda bolaget P27 Nordic Payments har bildats för att ta fram och sjösätta en modern, nordisk betalningsinfrastruktur för nationella och gränsöverskridande betalningar i nordiska valutor. 

Utvecklingen av tekniken inom finanssektorn sker snabbt och branschen präglas av mycket höga krav på regelefterlevnad och säkerhet. Infrastrukturtjänsterna som CGI levererar till P27 ska upprätthålla högsta möjliga tillgänglighet, samtidigt som efterlevnad av dagens och morgondagens regelverk ska säkerställas.  

”Valet av CGI som leverantör för office IT och networking baseras bland annat på CGIs starka marknadsposition på den nordiska finanssektorn och deras erfarenhet av att leverera IT-lösningar för aktörer verksamma i hårt reglerade miljöer med de medföljande krav som ställs. Att CGI dessutom är lokalt närvarande i alla länder som P27 är etablerade i är också en bidragande orsak. Vi ser fram emot ett givande samarbete och partnerskap”, säger Bjarne Lunde, CIO and head of IT, P27. 

”Etableringen av P27 innebär ett paradigmskifte på betalmarknaden, där betalningar inom Norden nu kommer att ske betydligt flexiblare, säkrare och snabbare än tidigare. Vi är mycket glada och stolta över att få tillhandahålla säkra lösningar inom office IT som P27 efterfrågar”, säger Leif Alama, Senior Vice President på CGI i Sverige.  

CGI är sedan tidigare leverantör av utkontrakterade högsäkerhetsklassade it-lösningar och tjänster till bland annat Riksbanken och Bankgirot. 

Om CGI 
CGI grundades 1976 och är ett av de största oberoende IT- och affärstjänsteföretagen i världen. Med 84 000 medarbetare över hela världen erbjuder CGI en helhetsportfölj av lösningar, från strategisk IT- och affärsrådgivning, systemintegration, funktions- och affärsprocesstjänster till immaterialrättsliga lösningar. Med sina många lokala kontor och sitt globala leveransnätverk har CGI en stark position för att stötta och vägleda sina kunder till framgångsrik digitalisering. 

Om P27 Nordic Payments 
P27 har som målsättning att bygga världens första gränsöverskridande betalningssystem i realtid i flera valutor. P27 är ett gemensamt initiativ mellan Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Group, SEB och Swedbank i samarbete för att etablera en pannordisk betalningsinfrastruktur för inhemska och gränsöverskridande betalningar i de nordiska valutorna och euro. 

Kontaktuppgifter 
Carlos Cancino 
P27 Communications manager  
carlos.cancino@nordicpayments.eu 

Robert Almqvist,  
Director Communications, CGI 
robert.almqvist@cgi.com