Detaljhandel, konsumenter och tjänster

Media center

CGI har inlett ett samarbete med svenska spårbarhetsföretaget TrusTrace. Med TrusTraces plattform, som kombinerar blockchain-, AI-, IoT- och QR-kodsteknik, kommer CGI att kunna hjälpa kunder inom livsmedelsbranschen och modeindustrin att skapa bättre spårbarhet genom hela försörjningskedjan. Produktion av livsmedel och...

CGI has entered into collaboration with the Swedish traceability company TrusTrace. With TrusTrace's platform, combining blockchain, AI, IoT and QR code technology, CGI will be able to help customers in the food and the fashion industries improve their traceability across...

10 Februari 2016 CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett femårigt avtal med Preem, Sveriges största drivmedelsbolag, avseende drift av affärssystem samt en komplett och tjänstebaserad kortlösning. Samarbetet stödjer Preems övergripande IT-modernisering och affärsutveckling, och ger företaget nya möjligheter att utveckla och hantera...