Arbeta med de roligaste Cloudprojekten


Vi på CGI tar oss an de mest komplexa och roliga uppdragen. Under många år har vi arbetat med att hjälpa stora, privata och offentliga verksamheter världen över med att utveckla och implementera innovativa och säkra molntjänster.
CGIs styrka ligger i att vi är en neutral Cloud partner– vilket gör att du kan bredda eller specialisera dig inom det senaste inom olika Cloud. 

 

Våra lediga tjänster inom Cloud i Malmö

Mer om vår kultur

I Malmö har vi en härlig gemenskap där vi hittar på mycket tillsammans bland annat samlas vi på fredagar för gemensam frukost och quiz. ”The CGI Experience” är ett initiativ, ledd av en projektgrupp, med syftet att skapa en stark kultur och förgylla upplevelserna av att vara anställd hos oss på CGI Malmö & South. Vi får bland annat ta del av aktiviteter som padel, onsdagsjogg, yoga och lunchroulette.

Två kollegor från Malmö vid en stor skärm som visar kod

Henrik Andersson

 
Henrik

Henrik Andersson

Berätta om din roll och vad den innebär.

Jag jobbar som hållbarhetskonsult och arbetar med att integrera hållbarhetsaspekter i våra kundleveranser. Det kan exempelvis innebära benchmarking av lösningar ur klimatperspektiv, implementering av hållbara affärsmodeller, energieffektiviseringar och cirkulära affärsmodeller. Att hjälpa andra företag i sitt hållbarhetsarbete är något jag brinner för. Just nu arbetar jag i ett projekt med syfte att knyta ett företags strategiska hållbarhetsarbete till dess IT-avdelning. Förhoppningen är att företaget därigenom kan använda digitalisering för att påskynda hållbarhetsarbetet och bli mer klimateffektiva i sina investeringar.

Vad gör dig stolt över att arbeta på CGI?

Jag är stolt över de värden som skapas när IT-konsulter och hållbarhetskonsulter med två olika perspektiv interagerar. På CGI uppmuntras jag att hitta nya affärsmöjligheter och CGI ser spänt på hållbarhet som ett framtida kundbehov. Genom att hjälpa våra företagskunder i sin hållbarhetsresa ser jag att CGI kan göra riktigt stor skillnad. Jag blir stolt över möjligheten att jobba nära företag och känna att jag faktiskt kan göra positiv skillnad med mitt hållbarhetsperspektiv.

Varför bör man söka sig till CGI?

Det som lockade mig var den unika position CGI har som IT-konsultbolag. Genom data, digitalisering och affärsrådgivning får man möjlighet att stödja flertalet spännande projekt och jobba med innovativa storkunder i södra Sverige. Jag tycker även det är fascinerande att CGI kombinerar expertis från exempelvis energisektorn tillsammans med IT-kunskap för att skapa nya lösningar för kunden.

Maria Ek

 
Maria Ek

Maria Ek

Berätta om din roll och vad den innebär.

Jag arbetar som konsultchef inom avdelningen Manufactoring där vi arbetar med affärssystemet M3, M3-relaterade produkter och P2P-system. Jag ansvarar för en del av våra supply-chain konsulter samt för våra unga talanger. I rollen som ledare vill jag vara den som går bredvid medarbetarna och inte framför. Det kräver att jag har de stora ramarna för avdelningen och för CGI i bakhuvudet och pushar mina medarbetare till det som de själva vill uppnå, som individer och som grupp.

Hur skulle du beskriva kulturen på Malmö kontoret?

Jag tror vår kultur präglas av det lokala i det globala. Du känner att vår enhet i Malmö är en viktig del i sig men att vi också är en del av något mycket större med 90 000 anställda i bolaget globalt. Du blir glad av att komma in på vårt kontor i Malmö. Vad det i grunden beror på är antagligen att vi skapat en fin kultur som man trivs i. Det är en öppen och lättsam stämning samtidigt som det hela tiden ligger en professionalitet över oss och i det vi gör.

Hur har CGI stöttat dig i din utvecklingsresa?

En sak som ligger nära till hands att nämna är att även om jag snart varit anställd i två år så har jag också varit föräldraledig en längre tid. CGI uppmuntrar till föräldraledighet och denna fantastiska möjlighet har gett mig mycket personlig utveckling. En annan viktig del är att jag har stor frihet att forma min roll och leda min grupp som jag tycker känns bra, vilket i sig gör att jag också får ta stort ansvar för att se till att jag utvecklas på det professionella planet.

Bakhtiar Mohammad

 
Bakhtiar Mohammad

Bakhtiar Mohammad

Berätta om din roll och vad den innebär.

Jag jobbar som generalist inom operation technology (OT) och driver flertalet projekt samtidigt som jag arbetar ute hos kund där vi tar fram olika lösningar. Operation technology är de styrsystem som krävs för att styra och övervaka vissa fysiska processer, t.ex. kan det handla om infrastruktur, cyber security och många samhällskritiska funktioner. I min roll är jag som spindeln i nätet där jag har ständig kontakt med våra kunder, leverantörer och kollegor. Just nu leder jag ett spännande projekt med syfte att digitalisera en konjunktivitetslösning till kundens kritiska infrastruktur som ligger under marken där man kan övervaka och styra anläggningar på ett smidigt sätt.

Vad gör dig stolt över att arbeta på CGI?
 

CGI är ett företag som sätter sina medarbetare först, vilket är viktigt i ett konsultbolag där vi tillsammans levererar hållbara lösningar till kunder. Något annat jag är stolt över är att vi bidrar till samhället då vi jobbar mycket med samhällskritiska uppgifter.

Hur har CGI stöttat dig i din utvecklingsresa?

Jag har fått allt det stöd jag behöver. I de områden jag velat utveckla mig inom har ansvariga på CGI tagit fram lösningar och följt upp på ett bra sätt. Ansvariga har varit med och tagit fram förslag för min utveckling. CGI är en arbetsplats där du blir välkomnad på ett väldigt fint sätt där juniora som seniora arbetar tillsammans.