Primary tabs

Alexander Eriksson

Alexander drivs av utvecklingen som sker inom den ekonomiska politiken och hur den förgrenar sig ner i samhället idag. Framförallt ser Alexander möjligheterna inom digitala valutor och hur användandet av teknologiska element möjliggör betydligt mer än att skicka värde från punkt A till punkt B.

Alexander har erfarenhet av projektledning, kryptovalutor och innovation samt har studerat inom områdena IT Management och Ekonomi.

From this author

Bitcoin – en värdebevarare vid allt för vidlyftig penningpolitik?

29 September 2020 Ägare av bitcoin kommer alltid att veta sin andel av det totala utbudet och det är någonstans här bilden av värde kommer in: värdet som skapas av det begränsade jämfört med av det obegränsade. Tänk analogin att äga originalet av Mona Lisa-tavlan gentemot att äga en kopia som tryckts i 10 000 ...