Vår framgång som ett socialt ansvarstagande företag beror på det engagemang, kunskap och drivkraft som finns hos våra medarbetare - som vi kallar medlemmar - för att visa att CGI är deras företag. Att jobba för ökad jämställdhet i vår bransch och på CGI samt att sträva efter mångfald ur flera perspektiv är prioriterade områden. Läs mer om CGI som arbetsgivare på karriärsidorna och i vår hållbarhetsredovisning.

På CGI stödjer vi de samhällen där vi bor och arbetar. Vi tar de färdigheter som krävs för att vara ett ledande IT-företag - problemlösning, kreativitet och engagemang – och använder dem för att göra en positiv skillnad. Vi uppmuntrar  våra medlemmar att bidra till samhället genom flera interna program som bidrar till innovation som skapar samhällsnytta.

  • Vår värdegrund är i linje med FN:s Global Compact.
  • Genom att skapa innovativa lösningar tillsammans med våra kunder kan vi bidra till FN:s hållbarhetsmål.
  • CGI stödjer Agenda 2030 genom samarbete med flera kommuner i Sverige.
  • STEM@CGI är vårt program för att inspirera barn och unga till intresse för teknik-relaterade ämnen