Vi tar ansvar för vårt eget ekologiska fotavtryck och med hjälp av CGI:s samlade kunskap, ledande IT-lösningar samt produkter och tjänster hjälper vi kunder att hantera miljöutmaningar och skapa affärsmöjligheter som uppstår genom innovativa och hållbara affärsmodeller.

Hela CGI:s svenska verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001, vilket innebär att vi har processer och rutiner för att ständigt förbättra vårt interna miljöarbete samt att vi blir granskade av en extern part. Vi strävar efter att minimera vår negativa miljöpåverkan genom att ha åtgärder kring energi på kontoren och våra datacenter, avfall, inköp och tjänsteresor.