28 Mars 2019

 

Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer.

Så skriver CGI tillsammans med kollegorna i digitaliseringskonsultbranschen och Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson i ett debattutspel i Dagens Industri 28/3 2019. Digitaliseringen har en avgörande roll att spela när vi strävar mot ett samhälle som klarar sig utan fossila bränslen. Men det kommer att krävas politiska förändringar på en rad områden, och samarbete mellan olika delar av samhället som idag inte finns.

Debattutspelet mynnar ut i tre konkreta krav:

  • Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition
  • Tillsätt en snabbutredning om öppna data som stöder global hållbarhet
  • Etablera ”testbäddszoner” för hållbar digital transformation.

Läs mer i debattutspelet i Dagens Industri.