Logotyp för att CGI är medlem i FN:s Global Compact

År 2000 lanserades FN initiativet Global Compact som är ett principbaserat ramverk för företag. Det innefattar tio principer inom fyra kärnområden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och antikorruption och syftar till att få näringslivet att engagera sig i FN:s hållbarhetsfrågor och ta globalt ansvar.

Genom att ansluta sig till Global Compact förbinder sig CGI att inkorporera ramverkets principer i sin företagsstrategi, arbeta för att de ska bli en del av företagskulturen och den dagliga verksamheten i vårt företag, såväl som att engagera sig i samarbetsprojekt som främjar FN:s bredare utvecklingsmål, i synnerhet FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Ett viktigt kriterium för deltagandet i FN:s Global Compact är en årlig redogörelse för hur företagets arbete att inkorporera de tio principerna bedrivs. Vi stödjer öppenhet och transparens, och förbinder oss därför att rapportera våra framsteg på koncernnivå på årlig basis, enligt Global Compacts policy.

Läs mer

CGI:s värdegrund är i linje med principerna i FN:s Global Compact .