De som förstår vad Blockchain är inser också hur stort det är. Ändå finns det finns nästan ingen som på ett enkelt sätt kan förklara vad det egentligen innebär. Det finns en massa böcker, filmer och annan information som försöker förklara, men ändå är det väldigt svårt att förstå. Så jag själv har helt och hållet valt att lita på människorna. De som förstår visar passion: de är som barn i världens största godisaffär! Och ingen annan än de själva har tillgång till de pengar som det går att köpa godiset för.

Man brukar säga att det tog ungefär tre år innan man förstod world wide web och ytterligare sju till åtta år innan företag över huvud taget förstod hur det skulle användas för att skapa värde. Sedan tog det några år till innan vi kunder litade på sådant som e-handel och internetbanker.

Kvinna i svart kofta med vita detaljer pratar engagerat med händerna upp i luften på en bild med CGI:s logotyp i högra hörnet

För att skynda på framväxten av värdeskapande tillämpningar för blockchain tänkte vi på CGI att just blockchain är ett perfekt tema för Innovation Pioneers, ett innovationsnätverk med företag som ser möjligheten att öka sin innovationsförmåga genom nätverkande. Så nu har vi gjort det. I veckan var vi omkring 50 personer från olika företag som under en dag applicerade blockchain på några av medlemsföretagen, Volvo Cars, Astra Zeneca och Stena.

Deltagarnas feedback visar att det finns ett stort värde i att möta komplexa möjligheter tillsammans, från olika branscher, typer av företag och mellan personer med andra personliga perspektiv. För att göra det möjligt att under en dag arbeta med ämnet valde vi att bryta ner Blockchain till dess mekanismer. Detta är en av delarna i CGI:s Digital Day-metodik. Behovet i detta fallet är ”Trust” tillit och vi måste då angripa det på en högre nivå, och fråga oss varför vi behöver tillit. Vi skapade i workshopen ett diskussionsutrymme för att reda ut:

  • vilka vi har tillit till
  • varför vi har tillit
  • hur transparens inverkar på tillit

Detta är också grunderna med blockchain. Det innebär ett nytt sätt att förhålla sig till tillit och transparens. Blockchain tar faktiskt bort behovet av tillit, eftersom det är ett system där det inte går att förändra historiken, och som är transparant.

Efter en omröstning med hjälp av artificiell intelligens, där man röstade genom att visa olika miner till kameran, utsågs det bidrag som skapade mest glädje.

Bland exemplen från de olika grupperna fanns ”Safety Chain” för Volvo Cars, som handlar om att tillgängliggöra data mellan bilen, föraren och alla delar som bilen påverkar. På det sättet kan man möjliggöra ett utökat tänk kring säkerhet. Astra Zeneca fick under övningen en idé om ”Enrichment of data”. Detta var en lösning som liknar crowdsourcing, där andra kan vara med och skapa värde för patienter genom att bidra med ny typ av data som kan kombineras med annan data från exempelvis forskning. Stena, ett företag med huvudkontor i Göteborg, fick en egen valuta som troligtvis kommer heta $illar. Denna är till för att mellan egna bolag öka effektiviseringen och för att minska kostnader till banker och andra finansiella aktörer som idag hanterar deras transaktioner.

När vi summerar dagen hör vi från deltagarna att de lärt sig massor. De har börjat förstå. De inser att blockchain är en möjliggörare och en ”disrupter”. Samtidigt ska man vara ödmjuk inför tidsperspektivet. Det är troligtvis inte nästa år revolutionen sker. Men för att vara med måste vi experimentera och lära oss redan nu, gärna tillsammans över de gränser inom vilka vi brukar röra oss. För en sak är säker, när Blockchain har slagit igenom förändrar det ekosystemet och hur företag tillsammans kan skapa värde för sina kunder. Eller som en kund sa till mig med glöd i ögonen: Jag hängde inte med när world wide web kom, men denna ska jag inte missa!

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.