Bild på Henrik Andersson

Henrik Andersson

Director inom området BI & Advanced Analytics and Google Cloud Practice Lead for CGI Scandinavia

Företagsledningar behöver idag navigera en mängd olika buzzwords. Ett av de mest intressanta, med störst potential om du frågar mig, är att bli en datadriven verksamhet. Att som verksamhet vara datadriven är framförallt förknippat med många möjligheter att vässa sitt erbjudande och samtidigt bli mer framgångsrik, öka innovationsgraden och bli mer hållbar. Trots alla argument som talar för är det svårt att bli fullt ut datadriven i praktiken. Varför? Det ska jag försöka ge mitt perspektiv på.

Från insida till omvärld

Det är kanske på sin plats att börja med att reda ut vad vi faktiskt menar med en datadriven verksamhet. Det kan enkelt beskrivas som en verksamhet som fattar både taktiska och strategiska beslut baserat på data. Det skiljer sig ganska markant från traditionellt beslutsfattande, som baserats på magkänsla, personliga erfarenheter eller rent av bara djärva förhoppningar.

Datadrivna verksamheter använder data för att undersöka och utveckla en rad olika områden. Det kan vara att analysera kundbemötande, identifiera nya kundbeteenden, adressera problem inom verksamheten, utvärdera nya produkter och tjänster, undersöka nya tillväxtmöjligheter eller nya hållbara intäktsmodeller. Data som appliceras på rätt sätt kan helt enkelt bidra till stora fördelar, i allt från att förstå sina egna interna processer till att förstå sin omvärld.

Bättre resultat med datadrivet

Det finns flertalet studier som visar på fördelarna med att bli datadriven. En undersökning, från Forrester Consulting, visar att datadrivna verksamheter har 162 procent högre sannolikhet att överträffa sina intäktsmål än vad icke datadrivna verksamheter har. I Harvard Business Review nämns också att datadrivna verksamheter gör anmärkningsvärt bättre resultat än sina mindre datadrivna konkurrenter, med 6 procent högre lönsamhet och 5 procent bättre produktivitet.

Hur blir då en verksamhet datadriven? Det är såklart inte helt trivialt att bli datadriven på riktigt, men kort sagt anser jag att alla verksamheter som har tillgång till och genererar data kan bli datadrivna. Det finns flera viktiga grundstenar för att bli datadriven, en av dessa är tillgång till data. Alla inom en verksamhet måste ha tillgång till den data de behöver för att skapa insikter, innovation och fatta underbyggda beslut. Tillgången till data kan underlättas på flera sätt. Ett sätt som har blivit populärt de senaste åren är att hantera data som en produkt som ägs av domänområden. Dessa domänområden tar i sin tur ägandeskap för respektive data och gör den tillgänglig för andra domäner. Är man mer intresserad av hur denna typ av arkitektur ser ut, både organisatoriskt och tekniskt rekommenderar jag att fördjupa sig i kompletterande begrepp som Data Mesh och Data Fabric. Hur man än väljer att lösa utmaningen är alltså tillgång till bra och relevant data avgörande för att bli datadriven.

Fostra en kultur

Förutom tillgången till data är teknik den komponent som ofta tillskrivs mest plats och vikt. För att bli datadriven är givetvis teknik viktig, enligt Gartner sker stora investeringar i lösningar för data och analys även genom hela pandemin. Att området för data och analys är fortsatt prioriterat är bra, men det är som sagt ofta tekniken som hamnar i fokus. För att bli datadriven räcker det tyvärr inte bara med att ha rätt teknik på plats och ofta är de verkliga utmaningarna någon annanstans.

För att kunna bli en datadriven verksamhet måste människor ändra sättet de agerar på – och det är svårt. Det visar också undersökningar som gjorts på området. Harvard Business Review Analytic Services har publicerat en undersökning som visar att nästan 75 procent av verksamheterna inte har ett ledarskap som stöttar en datadriven kultur eller främjar innovation som bygger på analys och nya insikter. Undersökningen visar också att 24 procent av de tillfrågade uppger att deras företagskultur begränsar tillgången till information och 20 procent tycker att organisationsstrukturen i verksamheten hindrar användningen av dataanalys. Med den inställningen blir det väldigt svårt att bli en datadriven organisation.

Föregå med gott exempel

En framgångsrik datadriven verksamhet behöver ha ett tydligt ledarskap som stöttar, pekar ut riktningen och prioriterar det datadrivna. Det behövs också tydlig och stark förändringsledning som kan leda verksamheten mot att bli mer hypotes- och insiktsdriven. När förutsättningarna väl finns på plats kommer det ske en organisk tillväxt där det skapas nya hypoteser, insikter, affärsmodeller och produkter eller tjänster som baserats på data. Först då är en verksamhet datadriven på riktigt.

Sammanfattningsvis. För mig är den viktigaste insikten att en verksamhet som vill bli verkligt datadriven måste förse de anställda med den data de behöver, när de behöver den och samtidigt ge dem friheten att agera och leverera baserat på den. Data och beslutsfattande kopplat till data behöver helt enkelt demokratiseras.

Så… innan du kastar allt för lystna blickar mot nya spännande analystjänster, hybridmoln och AI-lösningar, fundera ett varv på hur du kan främja en datadriven kultur i din verksamhet.

About this author

Bild på Henrik Andersson

Henrik Andersson

Director inom området BI & Advanced Analytics and Google Cloud Practice Lead for CGI Scandinavia

Henrik har erfarenhet inom området ledning och projektledning, agil transformation och digitalisering. Hans fokus är att hjälpa kunder att hitta affärsvärden i data och att ge råd till kunder i deras molntransformationsresa.