Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

I ett av årets första Almedalsseminarier ställde Dagens Industris Gunnar Wrede frågan om hur det kommer sig att vi i Sverige, som av många anses världsledande inom innovation, fortfarande upplever att vi har problem med att organisationerna på våra företag och organisationer stretar emot.

Pär Fors, vd på CGI Sverige, inledde med att berätta lite kort om erfarenheter från innovationsprojekt och underströk att en av de viktigaste faktorerna som avgör framgången för innovationsprojekt är just samarbetet med kundens organisation. Det går helt enkelt inte att införa en omvälvande förändring baserad på en innovativ teknik i en organisation som inte är redo eller känner sig trygg med det arbete som ska genomföras.

Enligt Bengt Järrehult, adjungerad professor inom teknikens ekonomi och organisation på Chalmers brukar man kunna säga att två människor av tre är rädda för att göra något som man inte vet hur det kommer att sluta. Det handlar alltså inte om att man är rädd för förändringen i sig utan för dess effekter.

Så, många människor är alltså rädda för effekterna av förändring och rädslan håller dem tillbaka. Johan Söderström, vd på ABB Sverige pratade om att man måste våga misslyckas, eller som det egentligen borde heta; lära sig. Att man skapar en organisation där det är accepterat att man även kan köra i diket någon gång och lära sig av det till framtiden.

Enligt Bengt Järrehult är detta särskilt viktigt då de flesta organisationer ser ut som en flaska där den avsmalnande delen mot toppen är mellancheferna. Och på vägen upp vågar man inte ta några chanser som kan riskera sin fläckfria CV. Det motverkar innovationsförmågan. Därför jobbar ABB enligt Johan Söderström, efter konceptet ”world-record mindset” det vill säga att om man hela tiden strävar efter att sätta ett världsrekord så måste man också tänka nytt och våga ta risker.

Offentlig sektor representerades i paneldebatten av Katarina von Goës, strateg, Skatteverket och Regeringskansliet. Hon sade bland annat att det handlar om 650 kommuner, myndigheter och landsting som upplever mycket stora behov av att förändras och utvecklas. Samtidigt är verksamhetscheferna rädda att hamna på Dagens Industris förstasida med rubriker kring misslyckade projekt med bortkastade skattepengar. 

Lösningen enligt Katarina är att inte kasta sig över de allra största projekten först. Börja i det lilla, hitta mindre bitar av verksamheten att ge sig på först, eller dela upp utvecklingen av de större system i delar som kan genomföras vart efter.

Slutligen vill Bengt Järrehult slå ett slag för samarbete snarare än sammanslagning. Han menade att det idag är det mest framgångsrika sätet att kombinera det stora företagets stabila men kanske mindre agila organisation med de små uppstickarnas hastighet och avsaknad av rädsla för att misslyckas. Svaret skulle därför inte vara att förvärva innovativa företag och försöka integrera dem i sin verksamhet utan att låta dem vara sig själva och istället samarbeta för att kombinera det bästa av de två.

About this author

Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Robert Almqvist driver CGI:s externkommunikation, inklusive mediekontakter. Han har arbetat i och med IT-branschen sedan 1987, först med utveckling och utbildning, sedan som redaktör på Computer Sweden och som kommunikationskonsult för kunder inom IT- och telekom. Robert har även skrivit böcker ...