För några veckor sedan var det dags för kick-off på ledarskapsprogrammet Womentor 2020 för adepter och mentorer från ett 20-tal företag inom IT- och telekombranschen. Från CGI deltar två adepter i årets omgång: Alexandra Söderlund från Borlänge och Åsa Lindström från Göteborg. Här pratar vi närmare med Åsa om bland annat hennes förväntningar på programmet. 

Åsa Lindström, en av två CGI-adepter i Womentor
Åsa Lindström

Åsa började på Acando 2006 och har haft konsultchefsroller sedan 2011. Hon jobbar i affärsområdet Göteborg & Central inom CGI, där hon sedan årsskiftet har rollen som Head of Operations. Det är en bred roll som spänner över strategisk planering såsom att ta fram affärsplanen och driva förändringsarbete till att säkra efterlevnad av CGI:s management foundation och en effektiv administration.

Det är viktigt att förstå verksamheten och processen. Och förflyttningen, vart ska vi någonstans, hur ska vi vara som konsultbolag?

"Jag har tidigare varit DCS (Director Consulting Services), men har också varit ansvarig för People Development, med ansvar för bland annat hur vi i verksamheten arbetade med Performance Management. Mitt uppdrag som Head of Operations är ännu bredare och innehåller många för mig nya delar vilket jag tycker är superspännande". 

Kan du kort beskriva Womentor?

"Womentor handlar om att säkra jämställdhet och mångfald i både branschen och hos oss själva. CGI är mycket aktiva i dessa frågor och driver det både internt och externt. Internt genom att arbeta för en jämn balans i våra ledarroller. Det är själva kärnan i Womentor, att vilja vara med och driva branschen utifrån sig själv.  

Jag tycker generellt att det är något som jag imponeras av hos CGI, att man driver och håller fast vid det som man tycker är viktigt. Att driva dessa frågor långsiktigt ger effekt". 

Ansöker man till Womentor?

"Nej, inom CGI fungerar det så att det sker en nominering inom våra affärsområden. För mig är det extremt hedrande att ha blivit utvald bland så många drivna kollegor". 

Vad har du för förväntningar på Womentor?

"Jag ser fram emot nätverket med de andra adepterna som befinner sig i liknande roller. Det är ett starkt nätverk och vi kommer ses under flera heldagar. Det är en lyx, att få komma iväg och bli inspirerad av olika ämnen. Det sätter alltid igång tankar och idéer och det blir inspiration i vardagen.

Jag ser också fram emot bollplanket, min relation till min mentor Kjell Munther, affärsområdeschef på Fujitsu​". 

 

Läs mer om Womentor.