Affärsnytta genom jämställdhet

Att verka för jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss på CGI Sverige. Jämställda kundteam bidrar till en bättre leverans till våra kunder, och en roligare och mer stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.

Womentor är ett av de initiativ som vi på CGI deltar i för att aktivt bidra till en mer jämställd IT-bransch. Att delta i Womentor ger oss möjlighet att lyfta fram, utveckla och synliggöra ett antal medarbetare vi tror mycket på, hjälp att omvandla våra ambitioner till konkreta mål och aktiviteter, och verktyg för att genomföra dessa.

De företag som är med i Womentor ställer upp på den gemensamma målsättningen att 40 % av cheferna i IT-och telekombranschen ska vara kvinnor år 2025. Vi skriver gärna under på denna målsättning för branschen. Men på CGI Sverige tänker vi sikta högre:
Vi vill att minst 50 % av våra ledare ska vara kvinnor senast 2025.

Att vi som företag är med i Womentor innebär bland annat att vi:

  • aktivt tar ställning för och engagerar oss i att genomgå ett förändringsarbete, och vill inspirera andra i branschen att göra detsamma
  • sätter upp mätbara och konkreta mål för att uppnå en ökad andel ledare som är kvinnor i vårt företag
  • deltar med VD, HR-och Kommunikationschefer och andra nyckelpersoner i aktiviteter som syftar till att öka vår kunskap om metoder och verktyg för ökad jämställdhet och mångfald
  • att medlemmarna i vår svenska ledningsgrupp ställer upp med sin tid och kunskap för att agera mentorer för adepter inom Womentor

För mer information besök Womentors hemsida