För knappt en månad sedan var det kick-off på ledarskapsprogrammet Womentor 2020 för adepter och mentorer från ett 20-tal företag inom IT- och telekombranschen. Från CGI deltar två adepter i årets omgång: Alexandra Söderlund från Borlänge och Åsa Lindström från Göteborg. Vi har tidigare talat med Åsa och nu är det dags att höra mer om Alexandras förväntningar på programmet!

Alexandra, Konsultchef CGI Borlänge och adept Womentor 2020
Alexandra Söderlund

Alexandra började som konsult på CGI 2014 och jobbar på kontoret i Borlänge inom affärsområde Norr. Sedan 2018 är hon konsultchef och idag har Alexandra 16 personer i sitt team, samtliga systemutvecklare. 

När Alexandra kom till CGI var tanken att börja som systemutvecklare, men väldigt snart kom förslag på andra typer av uppdrag som fokuserade på projekt- och förvaltningsledning. 

Jag vill inspirera kvinnor till att ta ledande positioner, att synliggöra ens egen väg.

"Jag har alltid trivts i ledarskapsrollen och testar gärna olika saker, och när jag fick chansen hoppade jag på. Jag trivdes väldigt bra och på den vägen är det." När CGI i Borlänge under 2018 behövde utöka ledningsgruppen med ytterligare en konsultchef var det först inte självklart för Alexandra att söka: "Jag fick frågan om jag inte skulle söka rollen och efter att ha tänkt på saken sökte jag och fick uppdraget. Rollen är väldigt bred och det är roligt att vara med överallt. Jag är med och driver både medarbetar- och affärsutveckling". 

Hur skulle du förklara Womentor?

"Det är ett ledarskapsprogram för att synliggöra kvinnliga ledare inom branschen, dels för att inspirera nuvarande och framtida kvinnliga ledare samt dels för att jobba mot målet att ha en mer jämställd bransch. Varje medverkande företag har egna jämställdhetsmål, inom CGI jobbar vi till exempel mot att minst 50% av ledarna ska vara kvinnor år 2025." 

Hur gick det till när du blev adept i programmet?

"Jag blev nominerad av min enhetschef här i Borlänge. Jag visste inte att han hade nominerat mig förrän han ringde på min semester och berättade att jag hade blivit utvald som adept. Jag hade dock hört talas om Womentor innan då vi bland annat nämner det i rekryteringssammanhang." 

Vad har du för förväntningar?

"Att jag ska utvecklas i min roll som ledare och utöka mitt kontaktnät. Men även få möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra adepter som jag kan ta med i mitt eget arbete. Sedan har jag ju fått en egen mentor, Ia-Pia Emanuelsson från Zalaris, under ett års tid. Det ser jag som otroligt värdefullt! Att bolla med någon som har varit med länge och som jag kan inspireras av." 


IT- och Telekomföretagens initiativ Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. CGI deltar i programmet för att aktivt bidra till en mer jämställd IT-bransch. I Womentor-programmet träffas adept och mentor en gång i månaden under ett år. Utöver detta har adepterna fyra gemensamma träffar.

Läs mer om Womentor.